Jdi na obsah Jdi na menu

Vědecká rada

2. 9. 2012

Vědecká rada má 10 členů:

 • Ing. Jiří Rathouský, CSc.

 • Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
 • Prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
 • RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc.
 • Ing. Jan Šubrt, CSc.
 • Prof. Dr. Ing. Miroslav Černík
 • Prof. Dr. Lubomír Špaňhel
 • Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
 • Prof. Ing. Michal Veselý CSc.
 • Ing. František Peterka, Ph.D.
 • .

Předsedou VR byl zvolen ing. Rathouský, místopředsedou profesor Krýsa, tajemníkem paní profesorka Kočí. Všichni funkcionáři byli zvoleni jednohlasně veřejným hlasováním. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky a funkcionáři mohou být voleni opakovaně

Vědecká rada je poradním orgánem Společnosti a její činnost je zaměřena především na projednávání a posuzování odborné problematiky v širších souvislostech, přesahujících nejen rámec činnosti jednotlivých odborných komisí, ale zahrnující i vztahy s dalšími příbuzným oblastmi z oboru nanotechnologií. Členství v radě je otevřeno všem zájemcům o aktivní spolupráci.