Jdi na obsah Jdi na menu

MÝTY okolo TiO2

Analýza článku  RNDr. Kotlíka v TZB Info a stanovisko ČSAF

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu provedla detailní analýzu a vydala oficiální stanovisko ke článku  Využití fotokatalytického jevu TiO2který byl publikován 23.11.2015 webu TZB InfoJeho autoři, pracovníci Státního zdravotního ústavu, se v něm primárně zabývají fotokatalýzou a jejími bezpečnostními aspekty.

vyjadreni-k-tzb-info.pngOFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:

ANALÝZA A ČSAF VYJÁDŘENÍ KE ČLÁNKU RNDr. KOTLÍKA (SZŮ) V TZB INFO

 

Na základě  požadavku Valné hromady konané dne 30.3.2016 a podkladů Vědecké rady k  článku "Využití fotokatalytického jevu TiO2" bylo  Představenstvem společnosti vypracováno oficiální stanovisko, jehož obsah byl následně schválen Představenstvem i Vědeckou radou a byli s ním seznámeni jednotliví členové ČSAF.

Dr. František Peterka, president společnosti, k vyjádření říká: "Já osobně za tímto stanoviskem stojím z následujících   důvodů:

-          Jak je uvedeno ve stanovisku ČSAF a vyplynulo to  i z panelové  diskuze o zdravotních rizicích nanomateriálů či fotoaktivních materiálů, je nutné  se řídit stávající legislativou.

-          Pokud  existují opodstatněné nebo neopodstatněná stanoviska  k existenci některých negativních jevů spojených s fotokatalytickými nátěry , např. na  možnost uvolňování nanočástic z nátěrových systémů do okolí  je tento názor   nutno prokázat.  

-          Řešení nejasných a neprokázaných jevů, spojených s touto problematikou je v zájmu  všechzúčastněných stran. Proto navrhuje ČSAF spolupracovat se Zdravotním ústavem, Universitami a Akademií na jejich objasnění. To lze realizovat formou společných projektů. Pokud se jedná o ohrožení lidského zdraví , které není legislativně ošetřeno finance na takové projekty je nutné najít. "