Jdi na obsah Jdi na menu

COVID-19 SPECIÁL

24.4.2020

ČSAF PODPORUJE INICIATIVU NANOASOCIACE O ROZŠÍŘENÍ ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVÍ.

ZÁKON JE ZASTARALÝ A DNES NEUMOŽŇUJE ÚČINNOU PREVENCI PROTI PODOBNÉ SITUACI, KTEROU PRÁVĚ ZAŽÍVÁME. 

ČSAF považuje za nutné do ochrany veřejného zdraví zapojit i nanotechnologie a technologická řešení, které významně posunou prevenci na mnohem vyšší úroveň.Fotokatalýza v tomto ohledu hraje naprosto klíčovou roli ve zvýšení sanitárnosti a hygienické čistoty veřejných prostor, jako jsou nemocnice, školy, veřejné budovy, shromažďovací prostory nebo letiště.( http://www.nanoasociace.cz/cesti-nanotechnologove-navrhuji-zmenu-zakona-ochrane-verejneho-zdravi/ ).

TEXT PODPŮRNÉHO DOPISU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE ČSAF PODPORA NANOASOCIACI

Vyjádření podpory návrhu Nanoasociace k využití nanotechnologií pro ochranu veřejného zdraví. 

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF)  jednoznačně podporuje návrh Nanoasociace na rozšíření zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.  Společně s Nanoasociací požadujeme, aby se do tohoto zákona zahrnuly technologická řešení a nové metody k ochraně veřejného zdraví, které odpovídají nejvyšší dosažené úrovni vědeckého a technologického pokroku. Jedná se zejména o inovativní   technologie k prevenci šíření infekčních onemocnění s použitím fotokatalýzy, nanovláken a nanotechnologií pro čištění vzduchu a vytváření permanentně fungujících antimikrobiálních povrchů.

Fotokatalýza je již zahrnuta jako kandidát mezi nejlepšími dostupnými technikami omezení emisí chemického průmyslu do ovzduší.

ČSAF podporuje návrh Asociace Nanotechnologického Průmyslu a je připravena se aktivně podílet na jednáních v této věci.

Mgr. Pavel Šefl

Předseda

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

23.4.2020

Nekecáme – Pomáháme – Televize Chebsko

nekecame-pomahame.jpg    BEZ KOMENTÁŘE. SLOVA VERSUS ČINY.

 

 

 

 

 

http://tvchebsko.cz/?p=1388 

https://www.youtube.com/watch?v=E0v2a0nVbu8