Jdi na obsah Jdi na menu

NOVINKY

14.10.2020

 

ČSAF přijalo do svých řad nové členy

V průběhu minulého  týdne  proběhlo korespondenční hlasování (per rollam) stávajících členů České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu o přijetí dvou nových zájemců o členství v ČSAF. Přihlášku k členství podaly  společnosti Nanotechnologie21 s.r.o. a eNecont s.r.o.  Obě tyto společnosti se zabývají prodejem vysoce účinných fotokatalytických nátěrů FN-NANO a jsou obchodními partnery zakládajícího člena  ČSAF společnosti FN-NANO s.r.o..Obě společnosti budou fungovat jako regionální prodejní centra nabízející nátěrové technologie FN-NANO.  Klíčoví zaměstnanci těchto společností jsou ze strany výrobce odborně proškoleni. To jim umožní  zajistit kvalitní služby zákazníkům, a mohou pak rovněž zabezpečit odborné proškolení dalších  firem, které mají zájem provádět aplikace environmentální a ochranné technologie FN NANO u koncových zákazníků.  

 

Obě výše uvedené firmy byly v korespondenčním hlasování schváleny jednomyslně za nové členy ČSAF a rozšíří tak portfolio firem zabývajících se výrobou a prodejem  fotokatalytických produktů.

 

6.9.2020

Firma PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., člen ČSAF uspěla v zahraničí

foto-k-clanku-2.jpg

V červenci byla společnost  PRAGOTHEM, servis fasád s.r.o.,člen ČSAF  spolu se sesterskou výzkumnou organizací Smart Coatings s.r.o. přizvána k účasti na údržbě jedné z nejdůležitějších chorvatských památek a to Katedrály nanebevzetí panny Marie v Záhřebu. Tento památkový objekt bývá pravidelně vystavován mnoha  přírodním živlům, jako  například zemětřesením, přičemž to poslední ho  letos v dubnu velmi poškodilo. Díky vlhkému a teplému podnebí trpí jeho fasáda také masivnímu napadení řasami.

,,Naším úkolem zde bylo prezentovat funkci fotoaktivního nátěrového systému za účelem čištění povrchu fasády od řas a plísní“ vysvětluje jednatel společnosti Radek Kubálek a doplňuje,, Další funkcí tohoto systému je ochrana přírodního kamene před působením kyselých dešťů, kvůli kterým dochází ke sprašování a degradaci travertinu, ze kterého je tato vzácná památka postavena.“

Díky spolupráci s chorvatským institutem IGH byla společnost PRAGOTHERM, servis fasád doporučena  jako odborník na problematiku řas a plísní na fasádách k řešení problémů, se kterými se při údržbě katedrály město Záhřeb potýká. Se „Sdružením pro obnovu záhřebské katedrály“ bylo podepsáno memorandum o porozumění, kde se obě strany dohodly na další spolupráci při údržbě fasád této významné památky.

Na závěr je nutno podotknout, že základy této katedrály byly postaveny již v 11. století a  katedrála je největší záhřebskou kulturně-historickou památkou jejíž věže katedrály jsou zároveň nejvyšší stavbou v Chorvatsku. Od roku 1990 je katedrála v rozsáhle rekonstrukci a renovace fasády je její důležitou součásti.

Účast českých firem na této rekonstrukci se dá považovat za velký úspěch v oblasti  využití fotokatalýzy a nanotechnologií v Evropě.

Nezbývá než doufat , že se i naše kulturní a historické památky dočkají obdobného využití pokročilých technologii na bázi fotokatalýzy.

foto-k-clanku-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANOTECHNOLOGIE V KARANTÉNĚ - NEDEJ SE - ČT2

Pomůže unikátní vynález českého vědce Jana Procházky v boji proti koronaviru?

Procházíme pandemií koronaviru. Prověřuje naše vztahy, psychiku, imunitu, schopnost spolupráce a vzájemné pomoci, ale také roli systému a jeho pružnost. Poprvé žijeme v době tak rozsáhlých restrikcí a klademe si otázky, proč jsou opatření na ochranu zdraví obdobné jako před sto lety v případě španělské chřipky. Dnes přece máme nové možnosti a nové technologie! Ale ty jako by podléhaly karanténě…

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/420235100161008-nanotechnologie-v-karantene/ 

https://www.youtube.com/watch?v=00i6gpGMOCM&feature=youtu.be

 

Již nikdy pandémie!  Nanotechnologie a Fotokatalýza neodmyslitelně patří k moderním technologiím, které přenesou preventivní ochranu veřejného zdraví na o mnoho výšší úroveň. Budou součástí našeho století a dominovat mu, protože přinášejí radikální zlepšení kvality našeho života.

2.6.2020

NEKECÁME – POMÁHÁME A ČISTÍME PRAHU OD ŠKODLIVIN ZE VZDUCHU

VYTVOŘILI JSME PRO PRAHU ČISTIČKU VZDUCHU:  Nanoparty-Vecerni Praha

Video: 

Žluté lázně v Praze se vracejí do normálu a uspořádaly 2. června zahradní párty zaměřenou na likvidaci škodlivých látek ze vzduchu (imisí/emisí).

Legendy českého sportu, známí herci, diplomati, matadoři ze světa průmyslu a financí, ale i nejmenší generace zde pomocí nano technologie "funkčních nátěrů FN NANO®" společně vytvořili čističku vzduchu, která odstraní za rok z pražského ovzduší přes 50 kg škodlivých oxidů dusíku.

Žádná chemie, jen energie světla (fotokatalýza) likvidující škodliviny.

Během této velice „osvěžující“ akce všichni přítomní se štětcem nebo válečkem v ruce kompenzovali emise, které do ovzduší vnáší výfuky automobilů.  V okolí  Žlutých lázní jsou hodnoty znečištění vzduchu na samé povolené hranici. Podařilo se nám funkčními nátěry dohromady natřít plochy budov o velikosti 250 m2, které zde za rok vyčistí nejméně 1,3 miliardy kubických metrů vzduchu a odstraní emise z nejméně 12 automobilů s dieslovým, nebo 35 automobilů s benzínovým motorem.

Sešla se velmi pestrá společnost lidí z různých oborů činností a známých osobností, kterým není jedno, jaké máme životní prostředí a chtějí s tím něco udělat. Těmto všem patří dík.

Na „tabuli cti“ se fotokatalytickými barvičkami zvěčnili všichni přítomní. Zejména pak velký dík patří její excelenci Ureerat Chareontohové, velvyslankyni Thajska, dále celé herecké rodině Dlouhých, Petře Jungmannové, Daně Syslové, Monice Foris Kvasničkové, Osmany Laffitovi,dále pak Antonínu Panenkovi, Milanovi Orlowskému, Tomáši Královi a řadě dalších, kteří svou účastí podpořili dobrou věc i s autorem fotokatalytické technologie Ing. Janem Procházkou, Ph.D. a samozřejmě skvělému týmu Žlutých lázní, který se o nás po celou dobu perfektně staral.

My všichni jsme přispěli svojí malou troškou ke zlepšení ovzduší v Praze pomocí jednoduchého nátěrového systému poháněného sluncem.

Přidejte se k nám. Vždyť vzduch je jen jeden a je nás všech!

https://fn-nano.com/2020/06/03/nekecame-pomahame-a-cistime-prahu-od-skodlivin-ze-vzduchu/

9377-monika-foris-kvasnickova.jpg            tabule-cti.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2020

Rodina Dlouhých apeluje na vládu

Známá herecká rodina Dlouhých, která využívá moderní fotokatalytickou techniku již přes deset let  apeluje na vládu, aby umožnila využití fotokatalýzy a dalších českých nanotechnologií k prevenci pandemií v budoucnosti.

https://youtu.be/98z5rdPgGlg

michal-dlouhy.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.4.2020

ČSAF PODPORUJE INICIATIVU NANOASOCIACE O ROZŠÍŘENÍ ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVÍ.

ZÁKON JE ZASTARALÝ A DNES NEUMOŽŇUJE ÚČINNOU PREVENCI PROTI PODOBNÉ SITUACI, KTEROU PRÁVĚ ZAŽÍVÁME. 

ČSAF považuje za nutné do ochrany veřejného zdraví zapojit i nanotechnologie a technologická řešení, které významně posunou prevenci na mnohem vyšší úroveň.Fotokatalýza v tomto ohledu hraje naprosto klíčovou roli ve zvýšení sanitárnosti a hygienické čistoty veřejných prostor, jako jsou nemocnice, školy, veřejné budovy, shromažďovací prostory nebo letiště  ( http://www.nanoasociace.cz/cesti-nanotechnologove-navrhuji-zmenu-zakona-ochrane-verejneho-zdravi/ ).

TEXT PODPŮRNÉHO DOPISU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE ČSAF PODPORA NANOASOCIACI

Vyjádření podpory návrhu Nanoasociace k využití nanotechnologií pro ochranu veřejného zdraví. 

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF)  jednoznačně podporuje návrh Nanoasociace na rozšíření zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.  Společně s Nanoasociací požadujeme, aby se do tohoto zákona zahrnuly technologická řešení a nové metody k ochraně veřejného zdraví, které odpovídají nejvyšší dosažené úrovni vědeckého a technologického pokroku. Jedná se zejména o inovativní   technologie k prevenci šíření infekčních onemocnění s použitím fotokatalýzy, nanovláken a nanotechnologií pro čištění vzduchu a vytváření permanentně fungujících antimikrobiálních povrchů.

Fotokatalýza je již zahrnuta jako kandidát mezi nejlepšími dostupnými technikami omezení emisí chemického průmyslu do ovzduší.

ČSAF podporuje návrh Asociace Nanotechnologického Průmyslu a je připravena se aktivně podílet na jednáních v této věci.

Mgr. Pavel Šefl

Předseda

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

 

23.4.2020

Nekecáme – Pomáháme – Televize Chebsko

nekecame-pomahame.jpg    BEZ KOMENTÁŘE. SLOVA VERSUS ČINY.

 

 

 

 

 

http://tvchebsko.cz/?p=1388 

https://www.youtube.com/watch?v=E0v2a0nVbu8

 

3.3.2020

NANO NÁTĚRY JAKO ZPŮSOB BOJE PROTI VIRŮM

Téma reportáže: Nanonátěry jako způsob boje proti virům zde: https://youtu.be/i0xhtQezp2c

Dpavel-sefl-pro-ct24-proti-koronaviru.pngne 3.3.2020 Odvysílala ČT ve studiu ČT24 v dopoledních hodinách reportáž zaměřenou zejména na na témata:

Koronavirus v Česku, Cestování a koronavirus, Šíření koronaviru a Nanonátěry. V reportáži promluvil předseda ČSAF pan Mgr. Pavel Šefl.  Uvedl hlavní přednosti a princip fungování nano nátěrů, které zachycují a ničí bakterie, viry a mikroorganismy – podle druhů v řádech minut nebo desítek minut. Jejich  životnost je velmi dlouhá, nefunguje na chemické bázi, ke své činnosti potřebuje pouze energii světla. Nic se z něj nespotřebovává, nic se z něj neuvolňuje do životního prostředí. Využití mohou nano nátěry najít jak v domácnostech, mateřských školkách i školách, tak i ve zdravotnických zařízeních a dalších veřejných budovách.

 

30.1.2020

Vyjádření předsedy ČSAF

Lidé se na nás obracejí s dotazy ohledně série článků a televizních reportáží, která nedávno proběhla v médiích.

pavel-sefl.jpghttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030122-udalosti-v-regionech , https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/castice-nanotechnologie-nastrik-infekce-krnov.A200109_091552_ostrava-zpravy_woj?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null ,  https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000018611/viry-a-bakterie-nemaji-sanci-ve-skolkach-je-nici-specialni-nastrik

Předně bych chtěl k uvedenému článku uvést, jako předseda představenstva České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) - www.fotokatalyza.org , která sdružuje seriózní české firmy zabývající se výrobou a aplikacemi fotokatalytických produktů, že firma, k jejímž aktivitám se článek vztahuje (NanoZone), není členem ČSAF. Zároveň, ani výrobce materiálu (nástřiku), který firma používá - japonská firma "nanoYo Japan Co., Ltd." není členem "Photocatalysis Industry Association of Japan" (PIAJ) - naší partnerské japonské organizace, se kterou máme dohodu o vzájemném uznávání svých certifikátů.

PIAJ a ČSAF využívají certifikační systém, který nezávisle posuzuje s využitím existujících mezinárodních norem ISO fotokatalytické produkty a těm, které splňují potřebné technické standardy a prokazatelně poskytují zákazníkům deklarované vlastnosti, přiděluje certifikáty (nebo je registruje (PIAJ)). Produkt, který používá NanoZone (TiZonic) není certifikován (registrován) ani PIAJ ani ČSAF, což znamená, že neprošel žádným uznávaným nezávislým ověřením jeho deklarovaných fotokatalytických vlastností.

Dále jsem zjistil, že ani na webových stránkách NanoZone, ani výrobce jimi používaného nanonástřiku TiZonic od NanoYo, nelze dohledat základní dokumenty k produktu - tj. technické a bezpečností listy ani stavebně technické certifikáty. K dispozici jsou pouze komentované marketingově výhodné závěry k některým zkouškám a pár nic neříkajících hesel a obrázků, které byly již v minulosti terčem kritiky SZÚ (RNDr. Kotlíka).

Použití fotokatalytických nátěrů ve školkách může mít velmi příznivé dopady, nicméně "divoká aplikace" bez ochraných bezpečnostních pomůcek jako je respirátor, nevypadá dúvěryhodně z hlediska bezpečnosti práce a poskytuje opět obrázek, za který byla tato firma v minulosti kritizována ZUOVA (renomovaným hygienikem RNDr. Pazdziorou). 

Doporučujeme uvedené firmě pro klid zákazníků, aby využili přísného a mezinárodně uznávaného certifikačního systému ČSAF k doložení deklarovaných vlastností a bezpečnosti svých produktů a zařadila se mezi seriózní subjekty v oboru.

Mgr. Pavel Šefl

předseda ČSAF

 

14. ledna 2020

Jan Procházka, člen předsednictva ČSAF získal významné vyznamenání od americké senátorky za stát Nevada za certificate-catherine-cortez-masto.jpgpoužití fotokatalytických nátěrů pro ochlazování povrchů budov a kompenzaci důsledků globálního oteplovaní.

Výrazný kontrast rozdílu teplot na ošetřeném a neošetřeném povrchu byl zjištěn právě v Nevadě, na přímém slunci v Las Vegas. Oproti lesklé bile barvě, je odrazivost tepelné radiace na FN2 fotokatalytické vrstvě až o 20% vyšší. Tento efekt je dokonale využitelný pro ochlazování městských aglomerací. Obzvláště v Las Vegas, jehož klima se během několika málo let oteplilo vlivem zástavby a infrastruktury o 5°C. Černé dálnice, střechy, tmavé budovy přitahují slunce a enormě se ohřívají a své okolí též. Fotokatalytické nátěry FN Nano dokáží tento nežádoucí efekt kompenzovat.

vyznamenani-us-senator.png

Presentaci a interview z tiskové konference si můžete stáhnout zde:

Presentace: fotokatalytické nátěry FN

Video: https://vimeo.com/401854354

 

 

 

 

 

5. prosince 2019

Národní vítěz v EUROPEAN BUSINESS AWARDSnational-winner-eba-adrian-tripp-amjtj.jpg

Společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. se dostala do finale mezinárodní soutěže EUROPEAN BUSINESS AWARDS a zařadila se v této prestižní soutěži mezi první dvě desítky nejinovativnějších evropských firem. Hlavní směřování firmy je dlouhodobě orientován na zlepšování životního prostředí, především pomocí fotokatalýzy. https://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/20/28415

Blahopřejeme!

 

30. října 2019

Jak kompenzovat emise z našich automobilů – nátěry, které čistí ovzduší

Jak technologie funguje se dočtete v těchto dvou článcích:

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/jak-kompenzovat-emise-z-nasich-automobilu-natery-ktere-cisti-ovzdusi

https://www.komunalniekologie.cz/info/jak-kompenzovat-emise-z-nasich-automobilu-natery-ktere-cisti-ovzdusi

 

4.října 2019

ING. JAN PROCHÁZKA VYSTOUPIL NA SVĚTOVÉM SUMMITU TiO2 V BERLÍNĚ

Na letošní konferenci se sešli klíčoví aktéři odvětví a vedoucí myšlenek z celého globálního dodavatelského řetězce.

 Světový summit TiO2 spojuje klíčové hráče napříč sektorem TiO2, aby diskutovali, debatovali a objevovali více o stavu globálního průmyslu včetně investičního prostředí; minerály a suroviny; nové aplikace; perspektivy dodavatele; projekty a výrobu, návrhy koncových uživatelů a mnoho dalšího.

Dne 2.10.2019 na tomto summitu vystoupí Ing. Jan Procházka, Ph.D. (člen představenstva ČSAF)  s příspěvkem zabývajícím se aplikacemi nanočástic TiO2 pro zlepšování životního prostředí.

Presentaci si můžete stáhnout zde Jan Prochazka TiO2 summit Berlin 2-10-2019updd.pdf.

Více o tomto fóru a summitu naleznete zde: www.pigmentmarkets.com

 

19. září 2019

Úřad průmyslového vlastnictví při příležitosti svého stého výročí dne 19.9.2019 udělil Ing. Janu Procházkovi, Ph.D. Ocenění za inovativní výzkumnou činnost a významné vynálezy.

100y-patent-office.jpg

 

  20190919_195355.jpg

Akce se konala ve slavnostním prostředí, za přítomnosti ředitelů EPO, WIPO a patentových úřadů jednotlivých států. Na slavnostní ceremonii vystoupili tři ministry české vlády, bývalí ředitelé ÚPV a mnoho dalších osobností průmyslu a státní správy.  Ocenění za patentovou činnost dostal ing. Miroslav Sedláček za svoji turbinu, Ing. Jan Procházka za inovativní výzkumnou činnost a významné vynálezy a prof. Holý (in memoriam).  

Tiskovou zprávu ÚPV si můžete stáhnout zde:TZ UPV

 

10. září 2019

MAĎARSKO MÁ PRVNÍ NANO ZEĎ, KTERÁ ČISTÍ VZDUCH OD ŠKODLIVIN Z AUTOMOBILŮ

 Díky speciálnímu nanotechnologickému nátěru aplikovanému na budově Zastupitelského úřadu ČR v Budapešti kompenzuje emise z automobilů, které užívají jeho zaměstnanci.

Dne 5.9.2019 se konalo Setkání českých a maďarských měst a obcí v Budapešti, kde byla mimo jiné představena i nabídka více jak deseti inovativních společností. Mezi nimi byla i naše nanotechnologická společnost FN-NANO s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Janem Procházkou, Ph.D., který stojí za vynálezem této patentované unikátní nátěrové technologie FN NANO®

Setkání se zúčastnil i předseda vlády ČR Andrej Babiš. Ve svém vystoupení podpořil spolupráci v rámci V4 a následně se podrobně seznámil s českými projekty pro chytrá města (Smart Cities).

V rámci inovační strategie vlády ČR se chce Česká republika pod mottem: „Czech Republic The Country For The Future“ zařadit mezi inovační lídry Evropy. Vytvoření ekologické „nano-zdi“ s pomocí nátěrové technologie FN NANO®na české ambasádě v Budapešti je symbolem naplňování této strategie.

 Velvyslanectví České republiky v Budapešti zveřejnilo tuto zprávu: https://www.mzv.cz/budapest/cz/obchod_a_ekonomika/ceske_nanotechnologie_eliminuji_v.html

Článek o nátěrech na ambasádách na Seznam Zprávy: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-prispevek-ochrane-klimatu-ambasady-chteji-na-fasadu-nanonater-ktery-pohlcuje-emise-z-aut-79511?seq-no=5&dop-ab-variant=&source=clanky-home

 Povrch opatřený technologií FN NANO®čistí s využitím energie denního světla sám sebe i ovzduší kolem nás. 

 “Z ekologického hlediska se jedná o snadno využitelnou technologii. Vědecké studie ukazují, že když natřeme plochu v průměru o velikosti 15 m2fotokatalytickým nátěrem FN NANO®, kompenzujeme tím emise minimálně jednoho automobilu. Těchto 15 m2 z pomyslného společného kotlíku kontaminovaného ovzduší stačí odstraňovat exhaláty stejnou rychlostí, jakou je automobilový motor produkuje.

Snadno použitelná nátěrová technolofie FN-NANO®  umožňuje prokazovat ekologické uvědomění, zodpovědnost a iniciativu v praxi bez úředních direktiv a vyhlášek. S její jednoduchou aplikací může začít každý přímo doma a kompenzovat tak dopady provozu svého vozidla na životní prostředí. To je jednoduchá, avšak podstatná věc, kterou může pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes každý z nás. Chovat se ekologicky není móda, ale nutnost ” upozorňuje Ing. Jan Procházka,Ph.D.

 

 

NANO ZEĎ V LONDÝNĚ ZÁROVEŇ UŽ CELÝ ROK ČISTÍ VZDUCH OD ŠKODLIVIN

Společnost FN-NANO s.r.o. svým fotokatalytickým nano nátěrem ošetřila stěnu lemující velvyslanectví, která díky tomu nejen zůstává mnoho let jasně bílá, ale ve znečištěném ovzduší centrálního Londýna dokáže s využitím slunečního UV záření kompenzovat negativní dopady oxidů dusíku a emisí z provozu deseti osobních aut s dieselovým motorem (kalkulováno pro 25.000 km/rok/automobil pod normou Euro 5).

 „Z hlediska britských návštěvníků akcí na velvyslanectví ČR v Londýně je atraktivní, že jim můžeme již téměř rok prezentovat praktickou ukázku aplikace českých nanotechnologií v podobě zdi čistící díky nano nátěru sebe samu i londýnské ovzduší. Česká expertíza v oblasti nanotechnologií je skvělým naplněním Inovační strategie ČR (Czech Republic The Country For The Future“)a české nanotechnologie mají značný potenciál zlepšit životní prostředí nejen v britské metropoli“, uvedl Aleš Opatrný, ekonomický diplomat z velvyslanectví ČR v Londýně.

Díky vysoké účinnosti fotokatalytických nátěrů FN NANO® lze tuto technologii úspěšně využít pro čištění milliard kubických metrů vzduchu v oblastech se znečištěným ovzduším a zajistit tak dodržování legislativně závazných norem pro povolené koncentrace škodlivin ve vzduchu.

 FN NANO® dokáže vyčistit 1 milion m3vzduchu za cenu přibližně 1 Euro. V současnosti neexistuje jiná takto účinná, dostupná a levná technologie. O Nanowall se blíže zajímal i bývalý Britský ministr průmyslu (na obrázku) 

 

 

 

29. srpna 2019

AKTUÁLNĚ:

Všechny zájemce o odbornou problematiku spojenou s fotokatalýzou zveme na  mimořádně kvalitně obsazenou odbornou akci : 

Euro-Network Photocatalysis Meeting

ve dnech 5. - 6. září 2019

Akce se uskuteční na VŠCHT v Praze, Technická 3, Praha 6, budova B, přízemí, konferenční místnost BI

PROGRAM

seminar-upoutavka.jpg

1. srpna 2019

Člen ČSAF - společnost  FN-NANO s.r.o. zveřejnila specializované webové stránky, věnované špičkové údržbě fasád s využitím samočistící fotokatalytické technologie FN-NANO:

 

 

17. června 2019

Nanoasociace (www.nanoasociace.cz) propaguje technologie svých členů, včetně fotokatalytických nátěrů FN NANO na jednom z největších investičních veletrhů TechConnectWorld 2019 v Bostonu. 

Akce se koná se záštitou Czechinvestu a českého konsulátu v  New Yorku. 

Invitation nanotech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. června 2019

Historický maják v Kanadském městě Mississauga chrání český fotokatalytický nátěr firmy  Advanced Materials-JTJ https://www.insauga.com/a-interesting-change-is-coming-to-port-credits-iconic-lighthouse

FN NANO nátěr je s úspěchem využíván pro ochranu historických památek. Chodíme okolo nich, ale nemusíme si hned všimnout, že je něco jinak. Samočistící nátěr se však nešpiní. Kontrast ošetřeného a neošetřeného povrchu je zřetelný již po několika měsících.

Lighthouse restoration-beforelighthouse-after-fn.jpg

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Levý obrázek - před ošetřením;      pravý obrázek - po ošeření. 

Restaurovaný historický maják se dnes může pyšnit čistotou. Ode dneška je ochráněn samočistícím fotokatalytickým nátěrem FN NANO, který mu zaručuje dlouhodobě krásný a čistý vzhled.

Ekologický přínos této budovy společnosti lze vyčíslit na více než půl miliardy kubických metrů dekontaminovaných od škodlivých látek, především z automobilové dopravy a nedalekého letiště. Převedeno do praktické představy, tento objekt se díky fotokatalytickému nátěru FN přeměnil na eko-mašinu, která bez přestání kompenzuje emise z provozu 10 automobilů s dieslovým motorem, nebo 30 automobilů s benzínovým motorem.  

compenzace-emisi-aut.png

 

20.února 2019

Hospodářské noviny:  Český nanonátěr čistící vzduch míří do Evropy ...

jan-prochazka-inovacni-strategie.jpgČlánek mimo jiné píše o Janu Procházkovi při prezentaci úspěšných inovativních projektů v rámci představení inovační strategie ČR do roku 2030 v Lichtenštejnském paláci.

 "Vědecké studie ukazují, že když natřeme plochu o velikosti 15 metrů čtverečních fotokatalytickým nátěrem FN Nano, kompenzujeme tím emise jednoho dieselového automobilu. Ten totiž do kotlíku společného ovzduší přidává emise stejnou rychlostí, jakou je těchto 15 metrů schopno je odebírat," upozorňuje Procházka. 

Více na: https://archiv.ihned.cz/c1-66486390-cesky-nanonater-cistici-vzduch-miri-do-evropy-a-hleda-investory-na-domacim-trhu-rosteme-o-tri-sta-procent-rocne-rika-distributor

 

18.února 2019

Budoucnost České republiky je v inovacích: The Country for The Future

ea7a8760.jpgČeská republika se chce stát inovačním lídrem Evropy. Premiér Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), představil společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem v pondělí 18.února 2019 v Lichtenštejnském paláci Inovační strategii České republiky 2019-2030. Konferenci, která detailně zveřejnila rámcový plán Strategie, uspořádal Úřad vlády ČR a RVVI za účasti stěžejních osobností českého akademického a podnikového inovačního prostředí včetně zástupců veřejné správy.

Konferenci věnovanou Inovační strategii České republiky 2019-2030 zahájil úvodním projevem předseda vlády, v dopoledním debatním bloku se účastnili garanti všech devíti strategických pilířů, konkrétně Silvana Jirotková (CzechInvest), Petr Očko (MPO), Pavel Doleček (MŠMT), Vladimir Dzurilla (vládní zmocněnec pro IT), Pavlína Adam (Ministerstvo zemědělství), Václav Kobera (Ministerstvo dopravy), Josef Kratochvíl (Úřad průmyslového vlastnictví), David Koppitz (MMR) a Petr Dvořák (RVVI). Jednotlivé pilíře zahrnují oblasti: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/budoucnost-ceske-republiky-je-v-inovacich-the-country-for-the-future-171867/

Odpolední konferenční blok byl věnován významným příkladům z praxe. Přední čeští výzkumníci zde prezentovali realizované inovační projekty, jmenovitě vznik tuzemského superhubu pro umělou inteligenci, nanotechnologické nátěry zlepšující kvalitu ovzduší, systém efektivního čerpání vody z pouštního vzduchu, katalyzátor pro kosmické technologie či možnosti využití nejvýkonnějšího laseru na světě. Celý program moderoval místopředseda RVVI Karel Havlíček, který je zároveň hlavním autorem dokumentu Inovační strategie ČR.

ea7a9133-jan-prochazka.jpgDr. Jan Procházka, člen předsednictva ČSAF, zde představil potenciál fotokatalytické technologie pro dekontaminaci ovzduší.  

“Z ekologického hlediska se jedná se snadno uchopitelnou technologii. Vědecké studie ukazují, že když natřeme plochu o velikosti 15 metrů čtverečních fotokatalytickým nátěrem FN Nano, kompenzujeme tím emise jednoho dieselového automobilu, respektivě těchto 15m2 z pomyslného společného kotlíku kontaminovaného ovzduší stačí odstraňovat exhaláty stejnou rychlostí, jakou je dieslový motor produkuje.

FN fotokatalytické nátěry umožňují ekologii a ekologickou zodpovědnost v praxi bez vládních direktiv a vyhlášek. S touto jednoduchou aplikací může začít každý přímo doma a kompenzovat tak dopady provozu svého vozidla na životní prostředí. To je základní věc, kterou múžeme pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes. Chovat se ekologicky není móda, ale nutnost ” upozorňuje Procházka.

Video záznam presentace lze najít zde: https://www.facebook.com/CeskoJeNano/videos/2049939711755368?sfns=mo

 

24. ledna 2019

Zásedání Valné hromady

Dne 27.11.2018 se uskutečnilo jednání Valné hromady ČSAF za účasti většiny členů této asociace. Představenstvo zde  předložilo zprávu o činnosti za uplynulý rok a plán činnosti na rok 2019 .Rovněž byla projednána zpráva o hospodaření za rok 2018.

V průběhu jednání došlo k přijetí nového člena ČSAF, společnosti LANÍK s.r.o., která se zabývá výrobou a dodávkami pěnové keramiky pro fotoaktivní vrstvu TiO2.  http://www.lanik.eu

Ing. Jan Procházka informoval členy o průběhu certifikačních řízení, zahraničních aktivitách v uplynulém období  a možnosti uplatnění společnosti ČSAF jako poradního orgánu pro státní instituce.

Dalším důležitým bodem programu bylo odsouhlasení návrhu na nové složení vědecké rady ČSAF v tomto složení:

Prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Ing. Jiří Rathouský, CSc.

Ing. Jan Šubrt, CSc.

Prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

 

V rámci následné diskuse pak zazněly náměty a připomínky, které směřovaly do oblasti propagace  a zviditelnění práce ČSAF a jejich jednotlivých členů.

Závěrem byli jednotliví členové vyzvání k větší aktivitě v oblasti PR a marketingové komunikace.

 

10. ledna 2019

CSAF dnes umožnila přístup pro verejnost k odborným presentacím na téma bezpečnost použití TiO2. 

http://www.fotokatalyza.org/en/articles/presentation-conference-photocatalysis.html

Poslední sumarizace pozice ČSAF k této problematice bude dostupná v krátké době.