Jdi na obsah Jdi na menu

NOVINKY

29. srpna 2019

AKTUÁLNĚ:

Všechny zájemce o odbornou problematiku spojenou s fotokatalýzou zveme na  mimořádně kvalitně obsazenou odbornou akci : 

Euro-Network Photocatalysis Meeting

ve dnech 5. - 6. září 2019

Akce se uskuteční na VŠCHT v Praze, Technická 3, Praha 6, budova B, přízemí, konferenční místnost BI

PROGRAM

seminar-upoutavka.jpg

1. srpna 2019

Člen ČSAF - společnost  FN-NANO s.r.o. zveřejnila specializované webové stránky, věnované špičkové údržbě fasád s využitím samočistící fotokatalytické technologie FN-NANO:

www_samocistici-fasada.png

 

17. června 2019

Nanoasociace (www.nanoasociace.cz) propaguje technologie svých členů, včetně fotokatalytických nátěrů FN NANO na jednom z největších investičních veletrhů TechConnectWorld 2019 v Bostonu. 

Akce se koná se záštitou Czechinvestu a českého konsulátu v  New Yorku. 

Invitation nanotech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. června 2019

Historický maják v Kanadském městě Mississauga chrání český fotokatalytický nátěr firmy  Advanced Materials-JTJ https://www.insauga.com/a-interesting-change-is-coming-to-port-credits-iconic-lighthouse

FN NANO nátěr je s úspěchem využíván pro ochranu historických památek. Chodíme okolo nich, ale nemusíme si hned všimnout, že je něco jinak. Samočistící nátěr se však nešpiní. Kontrast ošetřeného a neošetřeného povrchu je zřetelný již po několika měsících.

Lighthouse restoration-beforelighthouse-after-fn.jpg

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Levý obrázek - před ošetřením;      pravý obrázek - po ošeření. 

Restaurovaný historický maják se dnes může pyšnit čistotou. Ode dneška je ochráněn samočistícím fotokatalytickým nátěrem FN NANO, který mu zaručuje dlouhodobě krásný a čistý vzhled.

Ekologický přínos této budovy společnosti lze vyčíslit na více než půl miliardy kubických metrů dekontaminovaných od škodlivých látek, především z automobilové dopravy a nedalekého letiště. Převedeno do praktické představy, tento objekt se díky fotokatalytickému nátěru FN přeměnil na eko-mašinu, která bez přestání kompenzuje emise z provozu 10 automobilů s dieslovým motorem, nebo 30 automobilů s benzínovým motorem.  

compenzace-emisi-aut.png

 

20.února 2019

Hospodářské noviny:  Český nanonátěr čistící vzduch míří do Evropy ...

jan-prochazka-inovacni-strategie.jpgČlánek mimo jiné píše o Janu Procházkovi při prezentaci úspěšných inovativních projektů v rámci představení inovační strategie ČR do roku 2030 v Lichtenštejnském paláci.

 "Vědecké studie ukazují, že když natřeme plochu o velikosti 15 metrů čtverečních fotokatalytickým nátěrem FN Nano, kompenzujeme tím emise jednoho dieselového automobilu. Ten totiž do kotlíku společného ovzduší přidává emise stejnou rychlostí, jakou je těchto 15 metrů schopno je odebírat," upozorňuje Procházka. 

Více na: https://archiv.ihned.cz/c1-66486390-cesky-nanonater-cistici-vzduch-miri-do-evropy-a-hleda-investory-na-domacim-trhu-rosteme-o-tri-sta-procent-rocne-rika-distributor

 

18.února 2019

Budoucnost České republiky je v inovacích: The Country for The Future

ea7a8760.jpgČeská republika se chce stát inovačním lídrem Evropy. Premiér Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), představil společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem v pondělí 18.února 2019 v Lichtenštejnském paláci Inovační strategii České republiky 2019-2030. Konferenci, která detailně zveřejnila rámcový plán Strategie, uspořádal Úřad vlády ČR a RVVI za účasti stěžejních osobností českého akademického a podnikového inovačního prostředí včetně zástupců veřejné správy.

Konferenci věnovanou Inovační strategii České republiky 2019-2030 zahájil úvodním projevem předseda vlády, v dopoledním debatním bloku se účastnili garanti všech devíti strategických pilířů, konkrétně Silvana Jirotková (CzechInvest), Petr Očko (MPO), Pavel Doleček (MŠMT), Vladimir Dzurilla (vládní zmocněnec pro IT), Pavlína Adam (Ministerstvo zemědělství), Václav Kobera (Ministerstvo dopravy), Josef Kratochvíl (Úřad průmyslového vlastnictví), David Koppitz (MMR) a Petr Dvořák (RVVI). Jednotlivé pilíře zahrnují oblasti: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/budoucnost-ceske-republiky-je-v-inovacich-the-country-for-the-future-171867/

Odpolední konferenční blok byl věnován významným příkladům z praxe. Přední čeští výzkumníci zde prezentovali realizované inovační projekty, jmenovitě vznik tuzemského superhubu pro umělou inteligenci, nanotechnologické nátěry zlepšující kvalitu ovzduší, systém efektivního čerpání vody z pouštního vzduchu, katalyzátor pro kosmické technologie či možnosti využití nejvýkonnějšího laseru na světě. Celý program moderoval místopředseda RVVI Karel Havlíček, který je zároveň hlavním autorem dokumentu Inovační strategie ČR.

ea7a9133-jan-prochazka.jpgDr. Jan Procházka, člen předsednictva ČSAF, zde představil potenciál fotokatalytické technologie pro dekontaminaci ovzduší.  

“Z ekologického hlediska se jedná se snadno uchopitelnou technologii. Vědecké studie ukazují, že když natřeme plochu o velikosti 15 metrů čtverečních fotokatalytickým nátěrem FN Nano, kompenzujeme tím emise jednoho dieselového automobilu, respektivě těchto 15m2 z pomyslného společného kotlíku kontaminovaného ovzduší stačí odstraňovat exhaláty stejnou rychlostí, jakou je dieslový motor produkuje.

FN fotokatalytické nátěry umožňují ekologii a ekologickou zodpovědnost v praxi bez vládních direktiv a vyhlášek. S touto jednoduchou aplikací může začít každý přímo doma a kompenzovat tak dopady provozu svého vozidla na životní prostředí. To je základní věc, kterou múžeme pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes. Chovat se ekologicky není móda, ale nutnost ” upozorňuje Procházka.

Video záznam presentace lze najít zde: https://www.facebook.com/CeskoJeNano/videos/2049939711755368?sfns=mo

 

24. ledna 2019

Zásedání Valné hromady

Dne 27.11.2018 se uskutečnilo jednání Valné hromady ČSAF za účasti většiny členů této asociace. Představenstvo zde  předložilo zprávu o činnosti za uplynulý rok a plán činnosti na rok 2019 .Rovněž byla projednána zpráva o hospodaření za rok 2018.

V průběhu jednání došlo k přijetí nového člena ČSAF, společnosti LANÍK s.r.o., která se zabývá výrobou a dodávkami pěnové keramiky pro fotoaktivní vrstvu TiO2.  http://www.lanik.eu

Ing. Jan Procházka informoval členy o průběhu certifikačních řízení, zahraničních aktivitách v uplynulém období  a možnosti uplatnění společnosti ČSAF jako poradního orgánu pro státní instituce.

Dalším důležitým bodem programu bylo odsouhlasení návrhu na nové složení vědecké rady ČSAF v tomto složení:

Prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Ing. Jiří Rathouský, CSc.

Ing. Jan Šubrt, CSc.

Prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

 

V rámci následné diskuse pak zazněly náměty a připomínky, které směřovaly do oblasti propagace  a zviditelnění práce ČSAF a jejich jednotlivých členů.

Závěrem byli jednotliví členové vyzvání k větší aktivitě v oblasti PR a marketingové komunikace.

 

10. ledna 2019

CSAF dnes umožnila přístup pro verejnost k odborným presentacím na téma bezpečnost použití TiO2. 

http://www.fotokatalyza.org/en/articles/presentation-conference-photocatalysis.html

Poslední sumarizace pozice ČSAF k této problematice bude dostupná v krátké době.