Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

Expertní skupina pro bezpečné a efektivní fotokatalytické aplikace

Naším cílem je vytvoření předpokladů a podmínek pro uplatnění nových technických řešení využívajících fotokatalýzy a na nich založených produktů v praxi.

Co děláme?

Usilujeme především o vytvoření předpokladů a podmínek pro uplatnění nových produktů na trhu. Cílem přitom není jednostranně prosazovat výrobce a jejich produkty, ale vytvořit pravidla a postupy zaručující, že produkt má deklarované vlastnosti, prokazatelnou a stabilní účinnost po dobu použitelnosti, že splňuje technické normy i technické předpisy a jeho používání neohrožuje ani zdraví, ani životní prostředí.

Jsme experti a rádi poradíme

Nechme za sebe bojovat technologie místo toho, abychom si ze života dělali vězení!

NOVINKY

Aktuální informace

Kategorie

Mohlo by Vás také zajímat

Fotokatalytické technologie

Covid-19

Pro členy

Bezpečnost tio2

Nechme za sebe bojovat technologie místo toho, abychom si ze života dělali vězení!

Slovo nastupujícího předsedy

Dr. Jan Procházka
Předseda představenstva České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

Vážení přátelé fotokatalýzy,
Přebírám nyní agendu po svých dvou předchůdcích a rád bych využil této mimořádné příležitosti k zavedení fotokatalytických technologií do běžné praxe, kam právem patří 1.

Česká republika představuje na poli fotokatalýzy velmoc. Od založení ČSAF se podařilo vytvořit přes stovku mezinárodních norem, které ČSAF využila ve svém certifikačním programu pro objektivní hodnocení účinnosti a bezpečnosti fotokatalytických výrobků.

ČSAF byla založena jako sedmá fotokatalytická společnost na světě a spojuje kvality předních průmyslových podniků  a odborníků v oboru, působících v akademické sféře i průmyslu. Má vlastní vědeckou radu, která se skládá z předních světových osobností v oblasti fotokatalýzy a TiO2 a jednotlivé komise se podílejí při tvorbě norem, vzdělávacích pořadů, legislativy, apod.. Odborníci na fotokatalýzu z Akademie věd, VŠCHT, VŠB, TUL nebo VUT jsou světově uznávané špičky v oboru, které studium vlastností TiO2 a fotokatalýzy posunuli vpřed v globálním měřítku. Musím alespoň zmínit legendy jako byl Dr. Jirkovský, prof. Kavan, Dr. Rathouský, prof. Krýsa jejichž práce je mezinárodně uznávána nebo Dr. Peterka, který neúnavně fotokatalýzu popuparizoval v ČR i zahraničí a který byl prvním předsedou ČSAF. Zásadním krokem v historii ČSAF pak bylo vytvoření kvalitního certifikačního programu, koncipovaného zcela nezávisle stejně jako je tomu u akreditovaných organizací.

Všichni chceme dýchat čistý vzduch bez alergenů a toxických látek, chceme mít bezpečnější a zdravější prostředí, čistou vodu a půdu bez pesticidů, ropných produktů, tzv. emerging pollutants2. Chceme jídlo bez pesticidů a genetických úprav a prodloužit jeho trvanlivost, je nám líto tisíců životů, kteří každoročně umírají v nemocnici na infekce, které tam chytili, chceme zlepšit hygienu prostředí, zlikvidovat doma plísně a jiné patogeny. Chceme odstranit NOx, ozón, benazo(a)pyrén a další emise a imise toxických látek ze vzduchu, ropné svrny, mikroplasty. Chceme zabezpečit lepší podmínky a produktivitu živočišné výroby a intenzivního pěstování plodin, zlepšit pracovní podmínky. Mohl bych pokračovat, protože toto a mnohem více je s fotokatalýzou možno dosáhnout. Zavedení a rozvoj těchto aplikací a uplatnění fotokatalýzy pro prevenci a ochranu zdraví vidím pro  ČSAF jako absolutní prioritu…

Celý dopis naleznete ZDE.

Mezi naše hlavní partnery patří

Naši partneři