Jdi na obsah Jdi na menu

AKTUÁLNĚ:

Všechny zájemce o odbornou problematiku spojenou s fotokatalýzou zveme na  mimořádně kvalitně obsazenou odbornou akci : 

Euro-Network Photocatalysis Meeting

ve dnech 5. - 6. září 2019

Akce se uskuteční na VŠCHT v Praze, Technická 3, Praha 6, budova B, přízemí, konferenční místnost BI

  Program 

europ_photocat_network_meeting.jpg

O Společnosti

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu byla založena 17. června 2013 a zaregistrována Magistrátem hlavního města Prahy dne 22. srpna 2013.

Založení a činnost České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu jsou vyjádřením snahy a zároveň i potřeby po vytvoření systému usnadňujícího uplatnění nových technických řešení a na nich založených produktů v praxi. Společnost bude usilovat především o vytvoření předpokladů a podmínek pro uplatnění nových produktů na trhu. Cílem přitom není jednostranně prosazovat výrobce a jejich produkty, ale vytvořit pravidla a postupy zaručující, že produkt má deklarované vlastnosti, prokazatelnou a stabilní účinnost po dobu použitelnosti, že splňuje technické normy i technické předpisy a jeho používání neohrožuje ani zdraví ani životní prostředí.

Činnost společnosti zajišťují především tři skupiny odborníků soustředěných v

V rámci společnosti je ustavena i Vědecká rada, která je jejím poradním orgánem, zejména pro řešení technické problematiky.

Komise i Vědecká rada jsou přístupné všem zájemcům o aktivní spolupráci při naplňování cílů Společnosti..