Jdi na obsah Jdi na menu

2.5.2020

AKTUÁLNĚ: Rodina Dlouhých apeluje na vládu

Známá herecká rodina Dlouhých, která využívá moderní fotokatalytickou techniku již přes deset let  apeluje na vládu, aby umožnila využití fotokatalýzy a dalších českých nanotechnologií k prevenci pandemií v budoucnosti.

https://youtu.be/98z5rdPgGlg

michal-dlouhy.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.4.2020

ČSAF PODPORUJE INICIATIVU NANOASOCIACE O ROZŠÍŘENÍ ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVÍ.

ZÁKON JE ZASTARALÝ A DNES NEUMOŽŇUJE ÚČINNOU PREVENCI PROTI PODOBNÉ SITUACI, KTEROU PRÁVĚ ZAŽÍVÁME. 

ČSAF považuje za nutné do ochrany veřejného zdraví zapojit i nanotechnologie a technologická řešení, které významně posunou prevenci na mnohem vyšší úroveň.Fotokatalýza v tomto ohledu hraje naprosto klíčovou roli ve zvýšení sanitárnosti a hygienické čistoty veřejných prostor, jako jsou nemocnice, školy, veřejné budovy, shromažďovací prostory nebo letiště  ( http://www.nanoasociace.cz/cesti-nanotechnologove-navrhuji-zmenu-zakona-ochrane-verejneho-zdravi/ ).

TEXT PODPŮRNÉHO DOPISU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE ČSAF PODPORA NANOASOCIACI

Vyjádření podpory návrhu Nanoasociace k využití nanotechnologií pro ochranu veřejného zdraví. 

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF)  jednoznačně podporuje návrh Nanoasociace na rozšíření zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.  Společně s Nanoasociací požadujeme, aby se do tohoto zákona zahrnuly technologická řešení a nové metody k ochraně veřejného zdraví, které odpovídají nejvyšší dosažené úrovni vědeckého a technologického pokroku. Jedná se zejména o inovativní   technologie k prevenci šíření infekčních onemocnění s použitím fotokatalýzy, nanovláken a nanotechnologií pro čištění vzduchu a vytváření permanentně fungujících antimikrobiálních povrchů.

Fotokatalýza je již zahrnuta jako kandidát mezi nejlepšími dostupnými technikami omezení emisí chemického průmyslu do ovzduší.

ČSAF podporuje návrh Asociace Nanotechnologického Průmyslu a je připravena se aktivně podílet na jednáních v této věci.

Mgr. Pavel Šefl

Předseda

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

 

 

O Společnosti

 

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu byla založena 17. června 2013 a zaregistrována Magistrátem hlavního města Prahy dne 22. srpna 2013.

Založení a činnost České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu jsou vyjádřením snahy a zároveň i potřeby po vytvoření systému usnadňujícího uplatnění nových technických řešení a na nich založených produktů v praxi. Společnost bude usilovat především o vytvoření předpokladů a podmínek pro uplatnění nových produktů na trhu. Cílem přitom není jednostranně prosazovat výrobce a jejich produkty, ale vytvořit pravidla a postupy zaručující, že produkt má deklarované vlastnosti, prokazatelnou a stabilní účinnost po dobu použitelnosti, že splňuje technické normy i technické předpisy a jeho používání neohrožuje ani zdraví ani životní prostředí.

Činnost společnosti zajišťují především tři skupiny odborníků soustředěných v

V rámci společnosti je ustavena i Vědecká rada, která je jejím poradním orgánem, zejména pro řešení technické problematiky.

Komise i Vědecká rada jsou přístupné všem zájemcům o aktivní spolupráci při naplňování cílů Společnosti..