Jdi na obsah Jdi na menu

30.1.2020

AKTUÁLNĚ: Vyjádření předsedy ČSAF

Lidé se na nás obracejí s dotazy ohledně série článků a televizních reportáží, která nedávno proběhla v médiích.

pavel-sefl.jpghttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030122-udalosti-v-regionech , https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/castice-nanotechnologie-nastrik-infekce-krnov.A200109_091552_ostrava-zpravy_woj?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null ,  https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000018611/viry-a-bakterie-nemaji-sanci-ve-skolkach-je-nici-specialni-nastrik

Předně bych chtěl k uvedenému článku uvést, jako předseda představenstva České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) - www.fotokatalyza.org , která sdružuje seriózní české firmy zabývající se výrobou a aplikacemi fotokatalytických produktů, že firma, k jejímž aktivitám se článek vztahuje (NanoZone), není členem ČSAF. Zároveň, ani výrobce materiálu (nástřiku), který firma používá - japonská firma "nanoYo Japan Co., Ltd." není členem "Photocatalysis Industry Association of Japan" (PIAJ) - naší partnerské japonské organizace, se kterou máme dohodu o vzájemném uznávání svých certifikátů.

PIAJ a ČSAF využívají certifikační systém, který nezávisle posuzuje s využitím existujících mezinárodních norem ISO fotokatalytické produkty a těm, které splňují potřebné technické standardy a prokazatelně poskytují zákazníkům deklarované vlastnosti, přiděluje certifikáty (nebo je registruje (PIAJ)). Produkt, který používá NanoZone (TiZonic) není certifikován (registrován) ani PIAJ ani ČSAF, což znamená, že neprošel žádným uznávaným nezávislým ověřením jeho deklarovaných fotokatalytických vlastností.

Dále jsem zjistil, že ani na webových stránkách NanoZone, ani výrobce jimi používaného nanonástřiku TiZonic od NanoYo, nelze dohledat základní dokumenty k produktu - tj. technické a bezpečností listy ani stavebně technické certifikáty. K dispozici jsou pouze komentované marketingově výhodné závěry k některým zkouškám a pár nic neříkajících hesel a obrázků, které byly již v minulosti terčem kritiky SZÚ (RNDr. Kotlíka).

Použití fotokatalytických nátěrů ve školkách může mít velmi příznivé dopady, nicméně "divoká aplikace" bez ochraných bezpečnostních pomůcek jako je respirátor, nevypadá dúvěryhodně z hlediska bezpečnosti práce a poskytuje opět obrázek, za který byla tato firma v minulosti kritizována ZUOVA (renomovaným hygienikem RNDr. Pazdziorou). 

Doporučujeme uvedené firmě pro klid zákazníků, aby využili přísného a mezinárodně uznávaného certifikačního systému ČSAF k doložení deklarovaných vlastností a bezpečnosti svých produktů a zařadila se mezi seriózní subjekty v oboru.

 

Mgr. Pavel Šefl

předseda ČSAF

 

 

O Společnosti

 

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu byla založena 17. června 2013 a zaregistrována Magistrátem hlavního města Prahy dne 22. srpna 2013.

Založení a činnost České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu jsou vyjádřením snahy a zároveň i potřeby po vytvoření systému usnadňujícího uplatnění nových technických řešení a na nich založených produktů v praxi. Společnost bude usilovat především o vytvoření předpokladů a podmínek pro uplatnění nových produktů na trhu. Cílem přitom není jednostranně prosazovat výrobce a jejich produkty, ale vytvořit pravidla a postupy zaručující, že produkt má deklarované vlastnosti, prokazatelnou a stabilní účinnost po dobu použitelnosti, že splňuje technické normy i technické předpisy a jeho používání neohrožuje ani zdraví ani životní prostředí.

Činnost společnosti zajišťují především tři skupiny odborníků soustředěných v

V rámci společnosti je ustavena i Vědecká rada, která je jejím poradním orgánem, zejména pro řešení technické problematiky.

Komise i Vědecká rada jsou přístupné všem zájemcům o aktivní spolupráci při naplňování cílů Společnosti..