Nechme za sebe bojovat technologie místo toho, abychom si ze života dělali vězení!

Počátkem ledna jsme shlédli množství novoročních projevů, které měly mnoho společného. Ukázaly, že si politici neví s pandemickou situací rady a vybízejí k trpělivosti a toleranci při čekání na zázrak a očkování.

Čtyři pilíře prevence, ukotvené v Zákoně 258 Sb. o ochraně veřejného zdraví jednoduše selhaly a bohužel, čím více selhávají, tím tvrdší opatření jsou nastavována a tím vyšší zátěž je přenášena na zdravotníky i společnost. To je stejně špatně, jako, když během moru panovník, který si nevěděl s nemocí rady, přikázal zabít psy a kočky a tím došlo k přemnožení krys, které mor roznášely.

Co je vlastně špatně? Proč stát dělá systematické přehmaty, nenásleduje metodologii vytvořenou po epidemiích SARS, MERS a H1N1, nezajišťuje potřebné technické pomůcky a ani nedovolí občanům, aby se bránili účinně sami?

Na začátku vidíme zcela tristní nepřipravenost státu na jakoukoli pandemickou situaci a následně nevyužívání principu „Prioritou je kontrola zdroje infekce (pacienta)“. To není náš výmysl, ale názor profesionálních špiček v oborech epidemiologie a hygiena, kteří na nebezpečí pandemie a nedostatečnou vybavenost pravidelně poukazují již od roku 2013 (např. během konference „Dny Slezské preventivní medicíny“).

Co znamená pojem kontrola zdroje infekce (pacienta)? Podstatou uplatnění tohoto principu je zamezení přenosu infekce od nakažených lidí ke zdravým. V masovém měřítku to znamená vytvořit takové informační, materiální a organizační podmínky k tomu, aby se lidé jako jednotlivci i organizace sami mohli efektivně chránit proti přenosu nákazy. Masové omezování kontaktů mezi lidmi cestou administrativních a mocensky represivních nástrojů je přitom až posledním a je třeba si uvědomit , že i dlouhodobě neudržitelným nástrojem, který by měl být využíván až po vyčerpání všech ostatních možností jak bránit přenosu nákazy mezi lidmi. Vláda a orgány státní správy se však, bohužel, chovají zcela opačně. Místo toho, aby lidem zajistily, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám, co nejúčinnější a nejkvalitnější prostředky jejich individuální a kolektivní ochrany proti přenosu nákazy a propuknutí nemoci a místo toho, aby podpořili použití těchto prostředků informačně, legislativně, organizačně a finančně, soustřeďují se zejména na restrikci a velmi sporné a nedostatečné finanční náhrady za škody, které tato restrikce působí firmám. Důsledkem je nekontrolovatelný vývoj epidemie v souvislosti se všeobecným poklesem důvěry veřejnosti k orgánům státní moci a správy, demoralizace lidí a v návaznosti na to i porušování restrikcí. Pokud toto porušování dosáhne určité úrovně masovosti, stává se dodržování státem nařizovaných omezení prakticky nevynutitelné.

Jediné řešení, jak účinně čelit pandemickým šířením nebezpečných kmenů virů a to nejenom pro současnost, ale i pro budoucnost, je otevřít prostor a vytvořit příznivé podmínky pro masové využití nejmodernějších a nejúčinnějších technologií pro prevenci přenosu nákaz. Východiskem je vytvoření

základních obecných legislativních podmínek, které tyto technologie akceptují jako jeden z pilířů ochrany veřejného zdraví. V této souvislosti považujeme za nezbytné rozšířit zákon 258/2000 Sb. o využití moderních technologií. Tyto technologie se za posledních 30 let dostaly na úroveň při níž technická, technologická a informační opatření využívaná jednotlivci i organizacemi nám dnes dokážou zajistit bezpečí a fungování společnosti daleko lépe, než samotné restrikce „shora“. Ty se v podmínkách západních liberálních demokracií ukazují jako neefektivní. Podle křivky poklesů reprodukčního čísla měly zhruba poloviční vliv a ten se stále snižuje, pravděpodobně s rostoucí mírou promoření obyvatelstva.

Fotokatalytické technologie považujeme za páteř preventivního systému ochrany obyvatelstva proti pandemiím virového původu, tak jak to již před 8 lety doporučil renomovaný hygienik a epidemiolog Erich Pazdziora. Fotokatalýza ukazuje levnou cestu preventivní ochrany, místo drahé likvidace důsledků pandemie. Prevence je jediná perspektivní cesta, restrikce bez efektivní prevence pouze prohlubují krizi!

 

Pavel Šefl, předseda představenstva České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

Facebook
Twitter
LinkedIn