Bezpečnost TiO₂

Vzhledem k pokračující diskuzi zpochybňující bezpečnost oxidu titaničitého a šíření poplašných  a zmatečných  zpráv, často i pomocí  médií se ČSAF  rozhodlo systematicky se tomuto problému věnovat v této nově vytvořené sekci.

Pár faktů o zapojení ČSAF do objektivního zhodnocení rizik  využívání oxidu titaničitého a zohledňování principu předběžné opatrnosti.

  • ČSAF se od svého začátku dlouhodobě věnuje bezpečnosti TiO2 a jeho používání, které již od svého vzniku identifikuje a vyhodnocuje. Samotný vznik ČSAF byl motivován ochranou zákazníka a bezpečností aplikace TiO2.
  • ČSAF se tomuto problému věnuje aktivně a od roku 2013 uspořádala na téma bezpečnosti několik mezinárodních konferencí se špičkovým obsazením a workshopů. Představitelé ČSAF také problém bezpečného využití TiO2 presentují na mnoha prestižních mezinárodních konferencích a worshopech pro státní správu.
  • ČSAF aktivně spolupracuje se státní správou a evropskými strukturami na vytváření legislativy a často slouží jako poradenský orgán.
Facebook
Twitter
LinkedIn