Speciální nátěry a barvy

Chytré řešení FN NANO pro čisté ovzduší bez emisí a smogu

Dr. Jan Procházka, zakladatel společností Advanced Materials JTJ a FN NANO, bude vystupovat jako pozvaný řečník na Rostocké universitě, v kampusu Alberta Einsteina, kde staví své 30 výročí nejstarší fotokatalytická konference.

Hlavním tématem přednášky je problematika znečištěného ovzduší a emisí, které nás všechny trápí. Dr. Procházka, který sedí v mezinárodním vědeckém výboru konference, vystoupí během dvou přednášek.

V té první, společně s Dr. Silvia Suárez a prof. Adriana Zaleska-Medanska, představí možnosti masové komercionalizace fotokatalytických produktů a následně v druhé přednášce seznámí světové vědce s využitím inovativních nátěru FN NANO® pro ekologické a udržitelné odstraňování emisí a smogu, zejména pak nebezpečné oxidy dusíku (NOX) a ozon (O3) z našich měst. Všechny tyto znalosti jsme získali během dlouhodobých vědeckých studií a měření vlivu těch nátěru přímo ve znečištěných městech. Veškeré tyto poznatky publikujeme na webu Clear Cities.

Představíme tak ekonomické, ekologické a logické řešení otázky znečištění měst, které lze využít okamžitě a masově. Nátěry FN NANO® slouží jako funkční vrstva nanášená na fasády domů, ty tak zůstanou dlouhodobě čisté, bez tmavnutí a porůstání řasami. Tím tak odpadne nutnost nákladné údržby a čištění fasád. Největším benefitem je nicméně čistý vzduch, který nátěr zajistí ničením emisí.

Je to skvělý způsob, jak pomoci klimatu a našemu životnímu prostředí. Dosáhněme cílů udržitelnosti řešeními, která dávají smysl!

Facebook
Twitter
LinkedIn