Technické poradenství

Technické předpisy

Pokyny k právním předpisům týkajícím se biocidních přípravků 98/8/EC (MANUAL OF DECISIONS FOR IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 98/8/EC CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET OF BIOCIDAL PRODUCTS), se v kapitole 2.3.13. zabývají analýzou účinků oxidu titaničitého a vyjímají jej ze seznamu biocidních látek.

Technická normalizace

Technická normalizace v oboru fotokatalytických materiálů a fotoakatalýzy je soustředěna na mezinárodní úrovni do technických komisí ISO/TC 229 Nanotechnologie a ISO/TC 206 Jemná keramika WG 37 Zkušební metody pro fotokatalytické materiály a na evropské úrovni do technických komisí CEN/TC 352 Nanotechnologie a CEN/TC 386 Fotokatalýza.

ISO/TC 229 byla založena v roce 2005, ISO/TC 206/WG 37 v roce 2002, CEN/TC 352 v roce 2005 a CEN/TC 386 v roce 2008.

Na národní úrovni byla v roce 2008 založena TNK 144 Nanotechnologie, která má v současnosti cca 25 členů, zastupujících převážně vysoké školy, výzkumné instituce, organizace státní správy.

Mezinárodní normy ISO

Čištění vzduchu – schválené normy

ISO 22197-1:2016 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials – Part 1: Removal of nitric oxide

ISO 22197-2:2019 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials – Part 2: Removal of acetaldehyde

ISO 22197-3:2019 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials – Part 3: Removal of toluene

ISO 22197-4:2013 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials – Part 4: Removal of formaldehyde

ISO22197-5:2013 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials – Part 5: Removal of methyl merkaptan

Čištění vzduchu – návrhy norem

ISO/DIS 18560-1 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials by test chamber method under indoor lighting environment — Part 1: Removal of formaldehyde

Čištění vody – schválené normy

ISO 10676:2010 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for water purification performance of semiconducting photocatalytic materials by measurement of forming ability of active oxygen

Samočištění – schválené normy

ISO 27448:2009 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for self-cleaning performance of semiconducting photocatalytic materials-Measurement of water contact angle

ISO 10678:2010 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)- Determination of photocatalytic activity of surfaces in an aqueous medium by degradation of methylene blue

Biologické čištění – schválené normy

ISO 27447:2019 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for antibacterial activity of semiconducting photocatalytic materials

ISO13125:2013 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for antifungal activity of semiconducting photocatalytic materials

Biologické čištění – návrhy norem

ISO/DIS 17094 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-Test method for antibacterial activity of semiconducting photocatalytic materials under indoor lighting environment

ISO/CD 18061 Fine Ceramics (Advanced Ceramics, Advanced Technical Ceramics)- Determination of antiviral activity of semiconducting photocatalytic materials – Test method using bacteriophage Q-beta

Světelné zdroje – schválené normy

ISO 10677:2011 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Ultraviolet light source for testing semiconducting photocatalytic materials

ISO14605:2013 Fine Ceramics (Advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Light source for testing semiconducting photocatalytic materials used under indoor lighting environment

Související normalizační dokumenty

ISO/NP TR 16196 Nanotechnologies – Guidance on sample preparation methods and dosimetry considerations for manufactured nanomaterials

ISO/DTS 16195:2018 Nanotechnologies – Generic requirements for reference materials for development of methods for characteristic testing, performance testing and safety testing of nanoparticle and nanofibre powders

ISO/PRF TS 13830 Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects

ISO/DTS 11937-1 Nanotechnologies — Nano-titanium dioxide — Part 1: Characteristics and measurement methods

Evropské normy CEN

TC 386 WG 1 až 8

FprCEN/TS 16599 Photocatalysis – Irradiation conditions for testing photocatalytic properties of semiconducting materials and the measurement of these conditions

WG 1 Preliminary Work Item on EN 386014 „Photocatalysis – Glossary of terms“

WG 2 Work Item on EN 386001 „Photocatalysis – Continuous flow test methods – Part 1: Determination of the degradation of nitric oxide (NO) in the air by photocatalytic materials“

Work Item on EN 386002 „Photocatalysis – Batch mode test methods – Part 1 : Measurement of efficiency of photocatalytic devices used for the elimination of VOC and odour in indoor air, in active mode“

WG 4 Preliminary Work Item on EN 386011 „Photocatalysis – Anti-soiling chemical activity using adsorbed organics under solid/solid conditions – Part 1 : Dyes“

Preliminary Work Item on EN 386012 „Photocatalysis – Anti-soiling chemical activity using simulated weathering conditions – Part 2: Fatty Acids“

WG 6 Preliminary Work Item on CEN/TS 386016 „Photocatalysis – Irradiation conditions for testing photocatalytic properties of semiconducting materials and the measurement of these conditions“

WG 7 Pre-adoption of a potential future NWI CEN XX 00386013 “ Photocatalysis – Accelerated aging of photocatalytic materials ”

Národní normy ČSN

České národní normy vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je národní normalizační organizací a je členem mezinárodních a evropských normalizačních organizací z universit, vysokých škol a výzkumných institucí. Členství je osobní, dobrovolné a bezplatné.

Facebook
Twitter
LinkedIn