Vědecká rada

Vědecká rada má šest členů

    • Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
     • VŠCHT Praha
     • https://www.josefkrysagroup.com/
    • Ing. Jiří Rathouský, CSc.
     • Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
     • https://web.jh-inst.cas.cz/jh_employee/rathousky
    • Prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
     • VSB Ostrava IET
     • https://iet.vsb.cz/cs/kontakty/Vedecke-profily/Kamila-Koci/
    • Prof. Ing. Michal Veselý CSc.
     • VUT CHF Brno
     • https://www.fch.vut.cz/lide/michal-vesely-1880#navigace-vizitka
    • Ing. Jan Šubrt, CSc.
     • Ústav anorganické chemie AV ČR
     • https://www.iic.cas.cz/en/contacts/staff-list/?id=544&site=
    • Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc.
     • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
     • https://www.jh-inst.cas.cz/jh_employee/kavan

Předsedou VR byl zvolen prof. Josef Krýsa, místopředsedou Ing. Jiří Rathouský. Všichni funkcionáři byli zvoleni jednohlasně veřejným hlasováním. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky a funkcionáři mohou být voleni opakovaně

Facebook
Twitter
LinkedIn