ARCHÍV NOVINEK 2017-2018

5. října 2018

3-5. 10. 2018 se v Bostonu konalo globální setkání matadorů TiO2 průmyslu, TiO2 World Summit 2018.

tio2-world-summit-2018.jpg

Člen představenstva ČSAF Ing. Jan Procházka zde přednesl příspěvek na téma:“Can Nano TiO2 Outperform the Traditional Pigment Market in the Near Future?“, ve kterém představil právě se rozvíjející trh pro fotokatalytické čištění vzduchu a ekologické aplikace. Summit se zabýval vývojem trhu, technickým pokrokem i bezpečností použití oxidu titaničitého.  Velmi zajímavý pohled přednesl Dr. Robert J. McCunney, MD, MPH, MS | Practicing Physician and Research Scientist of Harvard Medical School, Chair of Scientific Advisory Group, který byl také přitomen při kritickém meetingu RAC, který schválil francouzský návrh klasifikovat TiO2  Dr. McCunney sdílel svůj názor, že EU se řídí jakýmsi velmi zvláštním tělesem (RAC) složeným z neodborníků a fungující zcela netransparentně.

Transparentnost procesu a jeho rozšíření o definované podmínky a rešerži překryvu legislativ požaduje dlouhodobě také ČSAF, DANA a další instituce.

21. září 2018

Na populárním veletrhu FOR ARCH se pravidelně profiluje i člen ČSAF, firma RETAP s průkopníkem v oboru a ředitelem firmy, ing. Heršálkem, členem představenstva ČSAF..

20180920_093027.jpg

To co vypadá jako dekorativní předměty jsou ve skutečnosti fotokatalytické čističky vzduchu, které jak vzhledem, tak hlavně svojí funkcí zajišťují příjemné prostředí v našich domech.

„Výběr máme obrovský,“ informuje ing Heršálek, “ o čistý vzduch doma se vám může starat obraz, květináč, keramická přímotopová kamínka, moderní kov-sklo design, nebo třeba tato mapa na stěně“.

photocatalytic-air-purifier.jpg

Pan Heršálek je hrdý na svoje úspěchy a dál jde za svým snem, vylepšit životní prostředí pro alergiky, ale i pro každého z nás a vytvořit tak nový standard čistoty vzduchu:

„Nedávný boom v elektronických systémech udělal mnoho věcí, které usnadňují život, ale jedna věc stale bývá- elektronické prvky neřeší čistotu vzduchu z hlediska obsahu chemických látek z nových material a plastů (SZÚ to v nějakém časopise nazývá chemický koktejl). Tady nastupuje fotokatalýza. Udělali jsme obří kus práce svojí i ve spolupráci s testovacími laboratořemi. Po třech letech provozu mají všechny tyto čističky stále bílé filtry, přestože zlikvidovali vysoké množství nečistot a toxických látek ve statisících metrech kubických  vzduchu, které jimi protekly. Já doma dýchám čistý vzduch a všichni ostatní mohou také, od toho zde na výstavě jsme.“

19. září 2018

Konalo se zasedání TNK 144 „Nanotechnologie“ v ÚNMZ/ČAS, Biskupský dvůr 5, Praha 1, kde mimo jiné  ing.Jan Procházka a Dr. František Peterka za ČSAF přednesli Informace o aktuálním vývoji klasifikačního procesu TiO2 a informace ze zasedání CEN/TC 386 .

12 září 2018

nano-wall

První a největší nano-exponát akce NANODAY LONDON 2018 je již v Londýně. FN NANO vytvořila na Českém velvyslanectví fotokatalytickou „nano zeď“, která v kontaminovaném prostředí centra Londýna dokáže kompenzovat negativní dopady  oxidů dusíku a emisí z provozu deseti osobních aut s dieselovým motorem (kalkulace pro 25000km/rok/automobile pod normou Euro VI.) .  Rovněž betonový podstavec umělecké skulptury v zahradě ja nyní nanoexponátem, čistí vzduch a neměl by zelenat dlouhá léta.

Pozvánka na Czech Nano day v Londýně: https://www.mzv.cz/london/en/trade_and_economy/czech_nano_day_2018_in_london.html

„Díky vysoké účinnosti fotokatalytických nátěrů FN Nano lze tuto technologii úspěšně využít pro čištění milliard kubických metrů ovzduší ve velkých aglomeracích a kontaminovaných místech a zajistit tak dodržování legislativně závazných norem pro povolené koncentrace škodlivin ve vzduchu.“ říká paní Blanka Zajíčková, obchodní ředitel firmy.

amjtj-exponate-nanowall-london.jpg

„Ekologicky, energeticky i finančně je  fotokatalytická technologie nejoptimálnější řešení pro dekontaminaci vzduchu a spojuje I ekonomický efekt samočistících bezúdržbových povrchů na fasádách domů, mostních a dálničních konstrukcí apod.

Jedině tímto způsobem lze vyčistit 1 million kubických metrů vzduchu od škodlivin za pouhých dvacet korun a zároveň získat tyto náklady mnohonásobně zpět ve formě úspor za údržbu fasád a konstrukcí.

Podmínkou  je však vysoká  účinnost fotokatalytických nátěrů. Na smysluplné čištění vzduchu od škodlivin se kvalifikují pouze povrchy s vice než 10%-ní účinností odbourávání škodlivin ve srovnání se standardem podle ISO metod. Takových je na světě velmi málo a FN technologie je z tohoto pohledu zcela výjimečná. FN Nano s potvrzenou účiností fotokatalytických povrchů přes 90% si určitě si najde důležité místo na globálním ekologickém trhu, Je to jeden z důvodů, proč se účastníme Nanodne v Londýně, abychom tak podpořili naše místní distributory a rozvoj trhu na Britských ostrovech“ dodává paní Zajíčková.

Applied Catalysis B: Environmental https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.06.009

6-7 září 2018

future port prague 2018

Mnozí ČSAF členové se sešli na výstavě Future Port Prague 2018 v Holešovicích, kde představili svoje technologie v rámci expozice Nanoasociace. Za zmíňku stojí úspěch Nano4People, která společně s FN Nano a Advanced Materials-JTJ vyvinula samočistící nátěr pro zásobníky kapalných plynů a které exkluzivně využívá známý nadnárodní koncern.

Viděli jsme mnoho nových zajímavostí  elektroniky, elektromobility a zlepšování životního prostředí.

future-port-prague-2018--16-.jpgfuture-port-prague-2018--10-.jpg

 

22 srpna 2018

Konala se schůze představenstva ČSAF, které projednávalo program:

 1. Certifikace produktů podle první žádosti a připomínkování k certifikačnímu programu podle prvních praktických zkušeností
 2. Plán na konání Valné Hromady ČSAF
 3. Informace o stavu společnosti po její reorganizaci
 4. klasifikace TiO2

Termín Valné hromady ČSAF byl stanoven na  13.11:2018.

1 června 2018

ČSAF se i nadále aktivně podílí na formulování kvalifikovaného názoru ČR k problematice  bezpečnosti nanočástic oxidu titaničitého a dalších inertních látek. Během tohoto roku proběhlo několik setkání¨, kde se problematika bezpečného využití nanočástic diskutuje do hloubky a vytvářejí se kvalifikovaná stanoviska. ČSAF společně s dalšími organizacemi a universitami zformulovala kvalifikační požadavky na toxikologické st udie, které podle pravidel REACH mohou být brány do úvahy jako spolehlivý zdroj informací. ČSAF se ztotožňuje s názorem MŽP, že základní problém není chemické, ale legislativní povahy.  Nespočívá tedy ani v chemické toxicitě inertních látek, ani účincích extrémně vysokých koncentrací prachu těchto inertních látek na přetížení plic, ale ve špatném průniku chemické legislativy s legislativou ochrany pracovního prostředí, která problém prašnosti úspěšně řeší již mnoho dekád a to bez jakýchkoli drastických dopadů na ekonomiku státu.

13 května 2018

nanotech-2018-la.jpg

Členové ČSAF presentovali své technologie na TechConnectWorld v kalifornském Anaheimu.

nanotech-2018-jan-prochazka-a-prof-danihelka.jpg

Akce se zúčastnil i prof. Danihelka z vědecké rady ČSAF a člen představenstva ing. Jan Procházka.

Česká účast byla v tomto roce podpořena společným projektem ekonomické diplomacie PROPED Generálního konzulátu ČR v Los Angeles, CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Speciální poděkování patří generálnímu konzulovi Pavlu Šepelákovi a ekonomické diplomacii, obzvláště p. Radačičovi.

nanotech-2018.jpg

České nanotechnologické špičky se představily na veletrhu TechConnect – Nanotech v kalifornském Anaheimu/Los Angeles

ttps://www.mzv.cz/losangeles/cz/obchod_a_ekonomika/ceske_nanotechnologicke_spicky_se.html

12 března 2018

ČSAF doporučuje k pozornosti „The 3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials“ (EEPM3) organizované Faculty of Chemistry Jagiellonian University in Krakow, které se koná 15-19 května, 2018. http://eepm3.com/

21 únor 2018

Česká společnost  pro aplikovanou fotokatalýzu, Svaz chemického průmyslu České republiky a Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky zorganizovaly Interaktivní  seminář o bezpečnosti oxidu titaničitého  a navrhovaných povinných parametrech pro posuzování spolehlivosti toxikologických studií.  Seminář byl zaměřen na problematiku bezpečnosti použítí nanočástic a oxidu titaničitého. Úkolem senináře bylo i vypracování stanoviska k této problematice a návrhu Francie na klasifikaci TiO2 v jeho formě inertního prachu v extrémních koncentracích za podmínek přetížení plic. Hlavním bodem byla diskuze okolo základních kritérií, které by měla být povinná pro všechny  toxikologické studie.  

Pozvaní přednášející Prof. Harald F Krug, Empa, International Research Cooperations Manager NanoCASE GmbH St. Gallen, Switzerland; Jan Procházka, Ph.D.; Czech Association  of  Applied Photocatalysis , Dr. David B. Warheit, The Chemours Company, USA , Technical Fellow, Toxicology and Risk Assessment, Dr. Rodger Battersby, EBRC Consulting GmbH, Hannover, Germany, toxicology expert in TDMA, Dr. David Lockley,  Venator Materials Plc,  Product Defence and Toxicology Manager, Global Product EHS an  Prof. Damjana Drobne, University of Ljubljana, Head of the Research group for Nanobiology and Nanotoxicology at Biotechnical Faculty.

Introduction and Speakers

Všechny pořádající  instituce se ztotožnily se závěry semináře, že ochrana zdraví před inertním prachem je dokonale řešena legislativou pracovní hygieny a expozičními limity.

Position EN   Annex – reasoning EN   Position CZ   Zkrácená verze pozice ČSAF EN

Presentace si můžete stáhnout zde:

https://www.fotokatalyza.org/en/articles/about-us/presentation-conference-photocatalysis.html

24.1.2018

Předsednictvo ČSAF schválilo zásadní dokumenty pro spuštění certifikačního procesu

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu spouští, po náročných přípravách, Program certifikace nanotechnologických výrobků využívajících fotokatalytického efektu (fotokatalytické produkty). Jedná se zejména o speciální nátěrové hmoty a barvy, stěrky, beton, keramiku, sklo, textilie obsahující fotoaktivní nanomateriály, které využívají světelnou energii k vytvoření povrchů, které dokážou samy aktivně bránit usazování atmosférické špíny a mikroorganismů a jsou schopny čistit vzduch od škodlivých látek.

Jedná se o  skupinu výrobků, které využívájí fyzikálního jevu- fotokatalýzy. Využití fotokatalýzy propůjčuje těmto výrobkům nové vlastnosti (funkce), které je činí jedinečnými. Účinnost těchto funkcí a tedy praktická využitelnost se u konkrétních výrobků přirozeně může lišit.

Pro orientaci spotřebitelů na trhu a jejich ochranu před nekvalitními a nefunkčními produkty slouží systémy technického zkušebnictví a certifikace výrobků. V případě fotokatalytických produktů a jejich specifických vlastností se až dosud jejich uživatelé v ČR ani EU nemohli až dosud o žádný takový zkušební a certifikační systém nemohli opírat. Jediný systém certifikace fotokatalytických produktů byl až do současnosti platný pouze v Japonsku!

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) spouští v tomto roce po důkladné přípravě a konzultacích s japonskými i evropskými odborníky druhý takový certifikační systém na světě. Základem tohoto systému je Program pro certifikaci produktů využívajících fotokatalytického efektu, na základě posouzení jejich fotokatalytické účinnosti a praktické využitelnosti podle kritérií stanovených odborníky z oboru fotokatalýzy.

Tento Program vychází z nejnovějších poznatků a zkušeností v oblasti aplikované fotokatalýzy. Inspiruje se koncepcí PIAJ ( Photocatalytic Industry Association of Japan ) a vychází z doporučení EPF (European Photocatalytic Federation ), vydávat certifikáty na národní úrovni, které mohou po odsouhlasení platit i v dalších zemích.  Základem pro posuzování fotokatalytické účinnosti a praktické využitelnosti produktů předložených k certifikaci jsou laboratorní testy. Podkladem pro jejich provádění a vyhodnocování jsou existující ISO normy a návrhy norem CEN, případně jejich odůvodněné modifikace, schválené vědeckou radou ČSAF.

Hlavním cílem certifikačního Programu je ochrana spotřebitele před produkty, které nevykazují dostatečnou fotokatalytickou účinnost ve vztahu k jejich deklarovanému praktickému použití. Produkty, které vyhoví požadavkům certifikačního Programu, obdrží Certifikát ČSAF, který potvrzuje jejich fotokatalytickou účinnost a praktickou využitelnost. Vydání Certifikátu ČSAF osvědčuje, že certifikovaný výrobek je z hlediska fotokatalytického efektu funkční a účinný v souladu s účelem, k němuž je určen.

Hlavním podkladem pro hodnocení fotokatalytické účinnosti a praktické využitelnosti produktů využívajících fotokatalytického efektu jsou protokoly z laboratorních testů prováděných na základě technických norem doporučených vědeckou radou ČSAF a schválených představenstvem ČSAF.

Pravidla a postupy při podávání žádostí o vydání Certifikátu ČSAF

Žádosti o vydání Certifikátu ČSAF přijímá Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) a je možno je podávat od 1. 2. 2018.

O certifikaci budou moci zažádat jak subjekty působící na území ČR, tak i zahraniční žadatelé.

Testování dle schválených technických norem budou provádět zkušební laboratoře vybavené vhodnou analytickou technikou, kvalifikovanými pracovníky a dalšími potřebnými technickými prostředky, které byly ověřeny a uznány ČSAF. ČSAF schválilo pro provádění testů fotokatalytické účinnosti laboratoře na předních českých vědeckých pracovištích, která se dlouhodobě zabývají výzkumem a vývojem v oblasti fotokatalýzy a disponují potřebnou laboratorní technikou i kvalifikovaným personálem. Jedná se po laboratoře na VŠCHT Praha, Ústavu anorganické chemie J. Heyrovského AV ČR, VUT Brno, VŠB – Technická univerzita Ostrava a Technické univerzity v Liberci.

Certifikovány budou tyto vlastnosti fotokatalytických produktů:

 • čištění vzduchu
 • samočištění povrchu
 • antibakteriální aktivita
 • antialgae aktivita (ochrana proti porůstání řasou)
 • čištění vody
 • účinnost fotokatalytického čištění vzduchu v čističkách s fotokatalytickým stupněm.

Certifikáty budou vydávána pro dva stupně účinnosti: vyhovující a vynikající.

Podrobné informace o certifikačním programu a dokumenty pro podání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách ČSAF (www.fotokatalyza.org)

Ing. Jan Procházka Ph.D, člen předsednictva ČSAF převzal vysoké státní vyznamenání z rukou prezidenta ČR.

medaile-hrad.jpg

Další významný krok, spočívající v ocenění vědecké činnosti Ing. Jana Procházky Ph.D., jehož objevy v oblasti nanotechnologii a fotokatalýzy  byly nedávno  oceněny také  Senátem ČR, byl učiněn u příležitosti 99. výročí vzniku ČR. Z rukou prezidenta republiky převzal medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy I. třidy. Toto významné státní vyznamenání mu bylo uděleno za objevy v oblasti fotokatalytických nátěrů a baterií H3DA.

Snad to přispěje, mimo jiné, k tomu, že  kompetentní zástupci státní správy začnou vnímat tyto objevy jako velmi perspektivní a prospěšné a napomohou při jejich rozšíření a uplatnění v praktickém životě.

Česká republika, díky těmto i jim podobným objevům v oblastí nanotechnologii, může sehrát významnou roli nejen v Evropě, ale i v celosvětovém měřítku.

Záznam ze slavnostního aktu, konaného ve Vladislavském sále Pražského hradu můžete shlédnout zde:

https://zpravy.idnes.cz/statni-vyznamenani-28-rijen-zeman-prazsky-hrad-ceskoslovensko-pbz-/domaci.aspx?c=A171028_182843_domaci_fka

medal-president.jpg

Česko je špičkou v oboru nanotechnologii

Další akce z projektu Česko je nano se uskutečnila tentokrát v Mnichově.

A ani na ní nesměly chybět  členové ČSAF. Své výrobky zde vystavovala take společnost Advanced Materials JTJ v čele s Ing. Janem Procházkou nebo Pardam (Jan Buk),  Nanospace Jiřího Kůse, nebo průkopník Vladimir Torčík z firmy Nanotrade, které dohromady vytvořily concept nového standardu kvality a čistoty prostředí.

20171011_144004_resized.jpg

Zatím co se na domácí  půdě  české firmy potýkají s problémy ve vztahu k orgánům státní správy, v zahraničí je považuji za světovou špičku ve svém oboru.

Za účasti generální konzulky v Mnichově Kristiny Larischové předvedly zde přítomné firmy pro početné návštěvníky své výrobky a další produkty z oblasti nanotechnologie a fotokatalýzy.

Po zásluze upoutaly pozornost mnoha návštěvníku, kteří obdivovali jakých pokroků v této oblasti česká republika dosáhla.

Malou prezentaci jednotlivých výrobců můžete spatřit zde: http://www.nanoasociace.cz/mnichov-cesti-nanotechnologove-jsou-skromni-ve-svem-oboru-jsou-nejlepsi-svete/ .

Slavnostní předání stříbrné pamětní medaile Senátu ČR Ing. Janu Procházkovi-členu předsednictva ČSAF

U příležitosti státního svátku Dne české statnosti byly dne 28.září slavnostně předány stříbrné pamětní medaile Senátu ČR významným osobnostem z oblasti vědy a kultury.

Mezi oceněnými byl i Ing. Jan Procházka, člen předsednictva ČSAF.

http://www.senmedaile-senatu-jp2.jpg

at.cz/cinnost/galerie.php?ke_dni=16.10.2017&O=11&aid=20436

Toto ocenění svědčí o tom, že oblast vývoje a výzkumu nanotechnologii, včetně fotokatalýzy, je vnímána jako velmi významná a perspektivní.

Je to mimo jiné i zásluhou aktivního přístupu ČSAF na poli propagace a popularizace tohoto oboru. Přes mnohdy  konzervativní přístup ze strany některých orgánů státní správy sklízí cílevědomý a trpělivý přístup nanotechnologických producentů  oprávněnou pozornost.

Záznam ze slavnostního aktu, konaného v Senátu ČR můžete shlédnout zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411034000076-stribrne-medaile-senatu-pcr/

Záběry z předání stříbrné medaile Ing. Janu Procházkovi jsou umístěny v čase: 29:45-31:40

medaile-senatu-jp.jpg

Doufáme, že podobná ocenění budou udělena i dalším významným osobnostem v této oblasti.

TZB Info |  Autor: Vlastimil Růžička, redakce, Přemysl Souček

Na půdě Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze proběhla zajímavá debata, která se týkala životnosti akrylátových a silikátových fasád. Zástupci akademické obce Jiří Rathouský a Radek Žouželka, kteří si nedávno připsali další úspěch v bádání v oblasti fotokatalytických nátěrů, hovořili s lidmi z praxe, kteří se zabývají fasádním servisem.

Na otázky redakce odpovídali postupně Ing. Jiří Rathouský, CSc., a Mgr. Radek Žouželka z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Praktické zkušenosti připojil Ing. Jan Hrdlička z firmy Fasádní servis.

Fotokatalýza pro čištění ovzduší?

Provedený výzkum poskytuje architektům, projektantům, urbanistům a pracovníkům státní správy možnost, jak vypočítat množství odstraněných oxidů dusíku (NOx) pomocí 1 m2 fotokatalytického nátěru za 1 hodinu, což je základní údaj pro zavedení této technologie do praxe.

Celý článek si můžete přečíst zde:

http://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/16235-moznosti-obrany-pred-znecitenim-fasad-domu

17.8.2017

V Praze se sešli představitelé fotokatalytických asociací.

Jak jsme již informovali v předchozím příspěvku proběhlo v pondělí 14.8. důležité setkání představitelů fotokatalytických asociací z České republiky, Německa a Japonska za účelem sjednocení postupů při certifikaci výrobků a produktu na bázi fotokatalýzy.

20170814_112723_resized.jpg

V odpoledních hodinách pak proběhl zmíněný seminář s cílem seznámit přítomné s nejnovějším vývojem a komerčním využitím fotokatalytických produktů v jednotlivých zemích.

20170814_142631_resized.jpg

Tato akce významně přispěla ke koordinaci certifikačních procesů v jednotlivých zemích, které projevily zájem o toto společné setkání a výměnu zkušenosti.

8.8.2017

V Praze se uskuteční důležité setkání odborníků z oblasti fotokatalýzy.

V pondělí 14.8. se v dopoledních hodinách  se setkají reprezentanti německé,japonské a české asociace pro fotokatalýzu. Cílem tohoto setkání je tvorba společných postupů při certifikaci výrobků  na bázi fotokatalýzy a vytvoření nezbytných standardů pro posuzování účinnosti jednotlivých produktů .

Za českou stranu se jednání zúčastní představenstvo ČSAF.

V odpoledních hodinách pak proběhne v prostorách  Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Biskupský dvůr 1148/5 ,110 00 Praha, seminář s názvem ,, Photocatalytic application field in  Japan ,Germany and Czech republic“ , kde vystoupí zástupci české,německé a japonské asociace.

Jednotliví lektoří představí  komerční využití technologií na principu fotokatalýzy v Německu, Japonsku a České republice.

Seminář se uskuteční v době mezi 14:00-17:30.

Srdečně zveme na tento zajímavý seminář širokou odbornou veřejnost.

8.8.2017

České fotokatalytické nátěry čistí vzduch

applcatalb-nox.png

V jednom z nejprestižnějších mezinárodních odborných časopisů vyšel článek  autorů z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, ing. Žouželky a ing. Rathouského (předseda Vědecké rady ČSAF), který ukazuje na využitelnost českých fotokatalytických nátěrů  Protectam FN pro zlepšení životního prostředí a zároveň poskytuje metodiku jak správně spočítat a navrhnout nutnou aktivní plochu v kontaminovaných lokalitách ke snížení imisí. Poprvé tak vznikla systematická metoda pro architekty, projektanty a instituce zabývající se environmentálním čištěním vzduchu, která dovoluje výpočet a plánování odstranění škodlivin ze vzduchu v městských aglomeracích a snížení jejich koncentrace nejméně pod legislativně dané limity

Applied Catalysis B: Environmental https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.06.009

Reakce v českém odborném tisku na sebe nedaly dlouho čekat. Prakticky okamžitě po tomto uveřejnění tohoto významného úspěchu se objevily články o tom, jak fotokatalytické nátěry mohou přispět ke zlepšení kvality vzduchu v blízkosti rušných komunikací ve městech kde byly aplikovány formou nástřiku na fasády nebo protihlukové bariéry.

Odkazy na jednotlivé publikace naleznete zde:

http://21stoleti.cz/2017/07/19/sikovny-nater-z-ceskych-laboratori-ktery-lapa-skodliviny/

http://sciencemag.cz/fotokatalyticky-nater-lape-oxidy-dusiku/

http://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/unikatni-patentovana-naterova-hmota_41291.html

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-firma-uspela-s-revolucni-naterovou-hmotou-muze-cistit/r~5d0b1304739211e7b56e002590604f2e/

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/naterova-hmota-cisti-vzduch-zjistili-vedci

http://www.chemagazin.cz/Veda-a-vyzkum-C1009/Vedci-z%C2%A0Heyrovskeho-ustavu-si-pripisuji-vyznamny-publikacni-uspech-CL579/

Jedná se o tyto a další příspěvky, kdy se odborná i laická veřejnost může seznámit s nejnovějšími poznatky v této oblasti.

1.8.2017

Přednášky z Mezinárodního vědeckého sympozia pro oxid titaničitý jsou nyní dostupné na YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=UU26oDdfuF5m_XAGji8D6_Gg

Paříž v listopadu 2016 hostila účastníky Mezinárodního sympozia zaměřeného na využití  oxidu titaničitého z hlediska jeho vlastností a účinků na lidský organismus. ČSAF na této konferenci zastupoval člen představenstva Ing. Jan Procházka.

Na sympoziu vystoupily největší kapacity v oboru a podrobily analýze biologické a epidemiologické studie, které poukazují na domnělé negativní účinky TiO2 pro lidský organismus.

Na základě těchto analýz došli účastnicí sympozia k jednoznačnému závěru, že většina těchto studii je prováděna bez hlubších souvislostí a s povrchní znalosti dané problematiky, především charakteru a vlastností materiálů použitých pro testy.

Existuji však výjimky, kdy jsou výzkumy prováděny seriózním způsobem na dostatečném vzorku zkoumaných osob. Jednu z těchto studii osobně představil profesor Jon Fryzek (University of Pittsburgh School of Public Health), který jako první prováděl epidemiologické studie na 25000 lidech pracujících ve výrobě TiO2.

https://www.youtube.com/playlist?list=UU26oDdfuF5m_XAGji8D6_Gg

Konsensus byl i v názoru, že tyto nesystematické výzkumy vyvolávají neoprávněné negativní reakce na využití TiO2 v různých aplikacích a nepřispívají k solidnímu a propracovanému systému hodnocení těchto technologií a produktů z hlediska účinků na lidské zdraví.

Účastníci sympozia se jednoznačně shodli, že vypovídací schopnost   závěrů vyplývajících z těchto studii je velice sporná a prakticky je nelze považovat za  relevantní.

Závěrem je nutno opakovaně konstatovat, že tato a další akce zaměřené na problematiku využití TiO2 odhalují spoustu nepravd a mýtů, které se v této oblasti objevují, neboť existuje tlak na akademickou sféru, aby publikovala své závěry i v případech, kdy nejsou k dispozici relevantní výstupy a   výsledky jsou jen sporně  publikovatelné (viz vyjádření ČSAF ke článku v TZB info)./file/93/oficialni-stanovisko-csaf-ke-clanku-tzb-info-p.pdf

Presentace z této konference I s videozáznamem diskuzí si můžete stáhnout zde: https://www.youtube.com/playlist?list=UU26oDdfuF5m_XAGji8D6_Gg

Ing.Jiří Kubečka-tiskový mluvčí ČSAF

18.7.2017

ČSAF má nové představenstvo, nového předsedu a místopředsedu.

Projednávané záležitosti, výsledky, úkoly, termíny:

 1. Příprava jednání se zástupci PAJ a FACH v srpnu 2017
 2. Otázky růstu členské základny ČSAF
 3. Projednání přípravy certifikačního systému ČSAF pro fotokatalytické  produkty, projednání a schválení dokumentu Certifikační program ČSAF
 4. Projednání stanoviska ČSAF k záměru klasifikace TiO2 který předložila Francie.

Novým předsedou představenstva byl navržen a zvolen pan Pavel Šefl. Místopředsedou pro zahraniční spolupraci byl jednomyslné zvolen Dr. František Peterka.

26.6.2017

eaaopt5.png

V Praze právě začal pátý evropský kongres Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5 http://www.eaaop5.com/ ). Kongres pořádá prof. Krýsa z VŠCHT, který je zároveň místopředsedou Vědecké rady. Kongresu se aktivně účastní řada členů ČSAF a VR, kteří zde představí svoje nejnovější výsledky v oboru http://www.eaaop5.com/files/EAAOP5_programm_16_6_17.pdf .

Bilanční presentaci ing. Jana Procházky o čtvrtstoletí fotokatalýzy je možné stáhnout zde EAAPO5 Jan Prochazka 27-6-2017

22.6.2017

Zástupce ČSAF se zúčastnil Valné hromady PIAJ v Japonsku

Ing. František Peterka, člen předsednictva ČSAF , který je zároveň jediným zahraničním čestným členem PIAJ (Photocatalysis Industrial Association of Japan), se v minulých dnech zúčastnil Valné hromady této významné organizace.

img_6699.jpg

Asociace japonských společností  podnikajících v oblasti fotokatalýzy (PIAJ)  měla v roce 2016 celkem 187 členů ( z toho 25 velkých společnosti jako např. TOTO , Matsushita , Daikin a další, dále pak 67 středních a 31 malých  společnosti , 64 zástupců akademická sféry včetně čestných členů). Rozpočet této organizace  na rok 2017 činil cca 23 mil japonských jenů ( tj. cca 5 mil CZK ).
Největší část čerpání tvoří výdaje  za marketing ,náklady na mezinárodní spolupráci , podpora tvorbu standardů a  certifikátů.
Součástí Valné hromady jsou  vždy 2-3 přednášky , které  byly letos věnovány zkušenostem z mezinárodní spolupráce a problematice vydávání značek kvality (certifikátů )

PIAJ vyjádřila  v průběhu bilaterálních a osobních jednání zájem na užší spolupráci s představiteli národních federací v Evropě ( po skončení činnosti EPF tj. Evropské federace pro fotokatalýzu ) a to s Němci (FACH ) , Čechy a Španěly a to v zcela konkrétních oblastech :
– společný postup v obhajobě funkce fotoaktivních materiálů na bázi TiO2 a jeho případné toxicity
– společný postup ve vytváření pravidel pro fotokatalytické výrobky -vzájemné si uznávání a harmonizace značek kvality či certifikátů především z hlediska splnění ISO ( CEN ) testů
– podpora tvorby standardů
– spolupráce v oblasti uznávání umělých zdrojů typu LED
-možná spolupráce v oblasti marketingu
img_6690--004-.jpg
Ing. Peterka byl v průběhu akce požádán o koordinaci společného jednání v Praze PIAJ -FACH -CSAF za účelem  sjednocení postupu ve výše uvedených oblastech, které se uskuteční v Praze dne  15.srpna 2017 v prostorách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Při té příležitosti uspořádá ČSAF seminář zaměřený na Certifikaci , zkušenosti PIAJ , vzájemné uznávání atd.

img_6685.jpg

21.6.2017

Den fotokatalýzy v Madridu. 

spanelska-fotokatalyticka-asociace-meeting.png

Španělská fotokatalytická asociace http://www.fotocatalisis.org/  uspořádala  Den fotokatalýzy, kde firma Levenger představila FN fotokatalytickou nátěrovou technologii pro odstraňování nebezpečných látek ze životního prostředí

https://youtu.be/teufgmVl-uU?t=3196

24.5.2017

Člen ČSAF se zúčastnil akce Tech Connect World 2017 ve Washingtonu.

Díky podpoře agentury Czech Invest se  mohly i české firmy z oblasti nanotechnologii zúčastnit konferenční a výstavní akce Tech Connect World 2017, která se tento měsíc uskutečnila ve Washingtonu. Akce proběhla ve dnech 14-17.5.  a byla doplněna Dnem otevřených dveří na českém velvyslanectví v USA.

Mezi  firmami, jenž reprezentovaly českou republiku ve Spojených státech nechyběl ani zakládající člen ČSAF,  společnost Advaced Materials, JTJ s.r.o., zastoupena  místopředsedou ČSAF  Ing. Janem Procházkou .

Této akci byla věnována velká mediální pozornost. Věnovala se ji i Česká televize, která v hlavní zpravodajské relaci Události uvedla reportáž o České republice jako zemi, která patří k   nanotechnologické špičce.

Představila jednotlivé firmy a instituce podnikající v této oblasti , jenž mají snahu se prosadit i ve Spojených státech.

Celou reportáž můžete shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2126541-ceske-nanotechnologie-jsou-vyhlasene-firmy-presto-tezce-shaneji-investory)

Snad se podaří splnit velký sen místopředsedy ČSAF Ing. Jana Procházky a to ošetřit sídlo amerického prezidenta samočistícím fasádním nátěrem české výroby.

Závěrem je nutno si  položit otázku.

Budou české firmy úspěšnější v zahraničí než v České republice, nebo se podaří přesvědčit české byrokraty o prospěšnosti tohoto oboru?

Odpověď by mohla přinést blízká budoucnost a další aktivity ČSAF na poli certifikace nových výrobků a procesů na bázi fotokatalýzy.

4.5.2017

NANODEN PARDUBICE 2017 očima kamery

Jako velmi úspěšnou lze hodnotit akci NANODEN 2017, která se nedávno uskutečnila v Pardubicích za účasti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka . Tento si prohlédl vystavené exponáty a zajímal se o další vývoj v oblasti nanotechnologii.

Své výrobky na této akci představili i někteří členové ČSAF, kteří využili této příležitosti k prezentaci   svých produktů a technologií na bázi fotokatalýzy.

Celá akce se odehrávala za velkého zájmu médii včetně celostátních a výrazně tak přispěla k propagaci tohoto rychle se rozvíjejícího oboru.

V průběhu jejího konání byl natočen audiovizuální materiál, který je umístěn na webu https://www.youtube.com/watch?v=Cq_NjK_qjbk&feature=youtu.be

Zde můžete shlédnout jednotlivé expozice i to, jak jednotliví členové ČSAF, zúčastnění na této akci, představují své výrobky návštěvníkům z řad odborné i laické veřejnosti.

1.5.2017

Předsednictvo ČSAF zvolilo nového předsedu

Předsednictvo ČSAF se rozhodlo na svém posledním zasedání o odvolání Františka Peterky z pozice předsedy  a na jeho místo byl zvolen pan Miloš Heršálek. Předsednicvo zároveň zařadilo případnou volbu nového předsednictva do jednání Valné hromady, dne 22.5. 2017.   Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápisu z jednání, který byl rozeslán jednotlivým členům ČSAF.

17.4.2017

———–Pozvánka—————

seminář Technická normalizace a certifikace v oboru fotokatalýzy

Certifikace výrobků na bázi nanotechnologie a fotokatalýzy je hlavním úkolem a posláním České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu.

K tomu, aby odborná veřejnost a zástupci státní správy získali co nejvíce objektivních informací slouží různé semináře a další akce, které jsou pravidelně pořádány z iniciativy představenstva této společnosti.

Předseda ČSAF Ing. František Peterka k tomu dodává:

,,Bez podpory orgánů státní správy a dalších kompetentních organizací si nedovedu představit uvádění výrobků na bázi fotokatalýzy do praktického života. Musíme prokázat, že tyto výrobky, nejen nejsou pro lidské zdraví škodlivé, ale naopak mohou výrazně přispět ke zlepšení současného stavu v oblasti životního prostředí a ochrany ovzduší před škodlivými látkami.“  

Představenstvo ČSAF se proto rozhodla uspořádat odborný seminář s názvem Technická normalizace a certifikace v oboru fotokatalýzy, který se uskuteční v pondělí 22. května 2017 od 10,00 do 11,00 hodin v zasedací místnosti List Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr č. 5, Praha 1.

Na tento seminář bude navazovat  jednání 4. VALNÉ HROMADY České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu, , která se se bude konat od 11,30 hodin.

Srdečně zveme na obě tyto akce jak členy ČSAF, tak širokou odbornou i laickou veřejnost.

16.4.2017

NANODEN PARDUBICE 2017 v médiich

Všechny důležité sdělovací prostředky, včetně České televize, která v hlavních zprávách zveřejnila informace o technologiích prezentovaných v rámci akce Nanoden v Pardubicích http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100412/obsah/537095-nanotechnologie-v-praxi, se čím dál více a věnují problematice  nanotechnologii, které postupně pronikají do stále širšího podvědomí laické i odborné veřejnosti.

Tato a podobné akce mají za cíl informovat širokou veřejnost o nejnovějším vývoji v této oblasti.

Dlouholetý výzkum naších předních vědeckých ústavů, v čele s Technickou univerzitou v Liberci a mnoha menších i větších firem zapojených do ČSAF, začíná přinášet konkrétní výsledky v podobě mnoha praktických výstupů. Jedná se o nanomateriály s širokou škálou uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058060412

ČSAF nezůstává pozadu, naopak se aktivně zapojuje do organizace této a mnoha dalších akcí a aktivit.

Již příští měsíc uspořádá odborný seminář s cílem seznámit zájemce s novými informacemi z oblasti certifikace a legislativy upravující používání nanotechnologii v praxi.  O podrobnostech Vás budeme informovat.

Projekt ,,česko je nano“ byl odstartován, přejme mu hodně štěstí.

14.3.2017

———–Pozvánka—————

NANODEN PARDUBICE 2017

kdy: 12.4.2017

kde: Krajský úřad Pardubice

Přijďte do Pardubic na Nanoden. Uvidite  fotokatalýzu i další nanotechnologie v akci!

nanodenpardubice17.png

středa 12. dubna 2017
Sál Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích

11,00 Zahájení a úvodní prezentace ( Jiří Kůs – Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, Lubos Komarek – Nanoprogress , P. Kysilka – 6DAcademy )
11,30 – 15,00 Talkshow s nanotechnology
15,10 – 15,50 Představení novinek (nanofiltr Pardam pro filtraci vína, čištení vzduchu ve městech pomocí chytrých nátěrů FN NANO)
16,00 – 16,30 Vystoupení místopředsedy vlády Pavel Bělobrádek
16,30 – 17,30 Talkshow s nanotechnology
18,00 Ukončení akce

Nad akcí Nanoden Pardubice 2017 převzal záštitu místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Partnerem akce je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a 6DAcademy.

http://www.nanoasociace.cz/akce/

https://www.facebook.com/events/1237940599575030/

1.3.2017

ČSAF pokračuje je svém úsilí nastavit certifikační procesy v oblasti fotokatalýzy.

Ve středu 1.3. proběhlo zasedání Technické normalizační komise pro natechnologie  TNK144, kde ve své přednášce místopředseda vědecké rady ČSAF Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa.představil svůj návrh na vytvoření ISO normy pro stanovení fotokatalytických materiálů.

prof-j-krysa.jpg

Dále zde vystoupil předseda ČSAF, Dr. František Peterka s historickým shrnutím rozvoje oboru a  platných norem a jejich zaváděním do praxe v České republice. Certifikační komise ČSAF začne vydávat osvědčení prvním zájemcům začátkem dubna.

dr-peterka.jpg

Celý program zasedání si múžete stáhnout zde TNK144program

1.3.2017

Kvalita vzduchu je velmi důležitá pro lidské zdraví a spokojený život. Fotokatalýza je jednou z technologií, které ji pomáhají zabezpečit a která funguje i tam, kde ostatní technolgie již selhávají a jsou nepoužitelné – .při čištění rozptýlených emisí = imisí.

Češi jsou ochotni platit v průměru za ochranu klimatu a čistý vzduch až 500kč měsíčně a řadí se tak k zeleným národům, jak vyplývá ze studie Akademie věd ČR.

Češi podporují opatření k ochraně klimatu

24.2.2017

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu vydala oficiální stanovisko ke článku  Využití fotokatalytického jevu TiO2, který byl publikován 23.11.2015 webu TZB InfoJeho autoři, pracovníci Státního zdravotního ústavu, se v něm primárně zabývají fotokatalýzou a jejími bezpečnostními aspekty.

vyjadreni-k-tzb-info.png

OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:

Oficialni vyjadreni k clanku

Na základě  požadavku Valné hromady konané dne 30.3.2016 a podkladů Vědecké rady k  článku „Využití fotokatalytického jevu TiO2“ bylo  Představenstvem společnosti vypracováno oficiální stanovisko, jehož obsah byl následně schválen Představenstvem i Vědeckou radou a byli s ním seznámeni jednotliví členové ČSAF..

Dr. František Peterka, president společnosti, k vyjádření říká: „Já osobně za tímto stanoviskem stojím z následujících   důvodů:

–          Jak je uvedeno ve stanovisku ČSAF a vyplynulo to  i z panelové  diskuze o zdravotních rizicích nanomateriálů či fotoaktivních materiálů, je nutné  se řídit stávající legislativou.

–          Pokud  existují opodstatněné nebo neopodstatněná stanoviska  k existenci některých negativních jevů spojených s fotokatalytickými nátěry , např. na  možnost uvolňování nanočástic z nátěrových systémů do okolí  je tento názor   nutno prokázat.  

–          Řešení nejasných a neprokázaných jevů, spojených s touto problematikou je v zájmu  všechzúčastněných stran.Proto navrhuje ČSAF spolupracovat se Zdravotním ústavem , Universitami a Akademií na jejich objasnění. To lze realizovat formou společných projektů. Pokud se jedná o ohrožení lidského zdraví , které není legislativně ošetřeno finance na takové projekty je nutné najít. „

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace