WHO stanovisko k zdravotním dopadům TiO2 použitého jako aditivum v potravinářství

Světová zdravotnická organizace WHO zveřejnila posouzení zdravotních dopadů TiO2 použitého jako pigment v potravinářství, viz odkaz níže

 

https://www.who.int/publications/m/item/jecfa-risk-assessment-of-titanium-dioxide-risk-released-background-information

Facebook
Twitter
LinkedIn