LANIK s.r.o.

lanik.jpg

LANIK s.r.o., Chrudichomská 2376/17, 680 01 Boskovice, IČO 28470991

http://www.lanik.eu/

Email: info@lanik.eu

Kontaktní osoba: Ing. Valeriia Hrubá

 

Fotokatalytická čistička Aceair – cesta ke zdravějšímu životu

Tak jako roste průmyslový sektor, roste i množství generovaného znečištění napříč prostředími. Koncentrace některých polutantů v ovzduší v některých místech s hustší sítí průmyslových jednotek překračuje maximální povolené limity (jedná se převážně o benzo[a]pyren a benzen[1]). Současně se však zvyšují nároky na úroveň života a zdraví. Není proto překvapením, že trend moderní doby velí zabývat se otázkou možností snížení koncentrace polutantů, a to nejen v exteriéru, ale i vnitřních prostorách. Jedním z možných řešení je právě fotokatalytické čištění vzduchu za pomoci vhodného zařízení.

Funkční vrstvou pro tvorbu souvislého povlaku v celém objemu pěnokeramické matrice se používá suspenze TiO2, a to pro jeho dostupnost tak i pro jeho dlouholetou historii v oblasti fotokatalýzy. Vrstva TiO2 se nanáší na korundový pěnokeramický filtr s následnou tepelnou fixaci, eliminující otěr. Před samotnou implementaci fotoaktivních panelů do koncového výrobku byly panely testované na předmět odbourání organických sloučenin dle ISO 22197 části 1-4 (Obr. 1). Provedenými testy se ověřilo, že dochází k značné míře stupně konverzi polutantů na zdravotně nezávadné produkty, jakými jsou H2O a CO2 (Obr. 2).

Jedním z koncových produktů firmy LANIK v oblasti fotokatalýzy je interiérová čistička vzduchu ACEAIR (Obr. 3), která představuje nejen vysoce funkční, ale i designový prvek a patří mezi jednu z aplikací v novém segmentu využití porézní keramiky pod produktovým názvem CERASTRUCT® (CERASTRUCT – unikátní vzdušná keramika). Jedná se o unikátní stolní lampu, jejíž stěny tvoří pěnokeramické panely opatřené funkčním povlakem TiO2. Návrh výrobku vycházel z dobře známého konceptu pěnokeramické matrice, kterou společnost již téměř 30 let využívá na trhu pro slévárenský průmysl. Právě vysoký měrný povrch keramického substrátu předurčuje vysokou schopnost pro kotvení funkční vrstvy a následnou efektivitu při fotokatalytickém rozkladu polutantů. Pro aktivaci fotokatalytických procesů je nezbytná přítomnost, pro složité živé organismy neškodného, UV-A světla. To je v případě tohoto specifického produktu generováno řadou LED diod (λ = 365 nm). Druhá řada osvětlení je tvořena LED diodami bílého světla, které slouží pro vytvoření příjemného ambientního osvětlení. Tato fotokatalytická čistička byla certifikovaná Českou Společností pro Aplikovanou Fotokatalýzu na předmět odbourávaní NOx a VOC.

Zařazení nového výrobku do portfolia je další z řady aplikací pěnokeramických výrobků mimo oblast slévárenství, kde má jejich unikátní struktura vysoký potenciál využití.

Společnost LANIK s.r.o. má více než 30-letou historii v oblastí slevárenství a metalurgii. Od roku 2021 je LANIK s.r.o. součástí LANIK Holding s.r.o. Dalšími společností LANIK Holding s.r.o. jsou: Teplotechna Průmyslové Pece s.r.o., ROMILL s.r.o., ACERTA s.r.o. a čerstvě akvírovaná americká společnost Metsch Refractories LLC. Všechny společnosti holdingů mají stejnou filozofii a strategii, a to vyrábět a poskytovat kvalitní a spolehlivé produkty a služby.

Obr. 1: Odbourání polutantů za použití fotokatalytického panelu LANIK

Obr. 2: Stupně konverze jednotlivých polutantů

Obr. 3: Vzhled stolní fotokatalytické čističky LANIK

[1] Šuta, M., 2008. Chemické látky v životním prostředí a zdraví, Brno: ZO ČSOP Veronica.

Facebook
Twitter
LinkedIn