ČSAF má nové představenstvo

Valná hromada ČSAF zvolila nové členy představenstva a to si ze svého středu zvolilo nového předsedu a místopředsedu.

Předsedou byl zvolen Ing. Jan Procházka, Ph.D. – zástupce společnosti Advanced Materials – JTJ s.r.o.

Místopředsedou byl zvolen Mgr. David Hazafy, Ph.D. – zástupce společnosti SunCatalyst Laboratories s.r.o.

Dalšími členy představenstva jsou:

Ing. Miloš Heršálek – zástupce společnosti Retap, s.r.o.

Michal Bareš, DiS. – zástupce společnost Smart Coatings s.r.o.

Ing. Jakub Noll – zástupce společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace