Odborný seminář ČSAF Fotokatalýza – kritická technologie pro Green Deal

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu uspořádala 20. 9. 2023 další z cyklu seminářů pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, sdělovacích prostředků, průmyslu, akademické sféry, statní správy i místních samospráv, tentokrát na téma

Fotokatalýza – kritická technologie pro Green Deal

Program semináře naleznete v níže uvedeném odkazu:

https://www.fotokatalyza.org/wp-content/uploads/2023/09/Program-seminar_Fotokatalyza-kriticka-technologie-pro-Green-Deal-20092023_aktualizovano.pdf

Vybrané prezentace ze semináře naleznete níže:

https://www.fotokatalyza.org/wp-content/uploads/2023/09/Alena-Krejcova-230920.pdf

https://www.fotokatalyza.org/wp-content/uploads/2023/09/Martin-Silhan-2023-09-20.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn