Životopis – Předseda ČSAF Ing. Jan Procházka, Ph.D.

Ing. Jan Procházka, Ph.D.

 

Vzdělání:

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, FCHT, Katedra kovů a speciálních anorganických materiálů (1985)
 • University of Nevada: Advanced Management (1999)
 • Univerzita Karlova – doktorát z anorganické chemie (2010)

 

Předseda představenstva České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu Dr. Jan Procházka, strávil téměř tři desetiletí výzkumem nanotechnologií v USA a v České republice. Dr. Procházka je autorem více než dvou set patentů, přičemž většina z nich byla dovedena do komerční faze a tyto technologie jsou používány společností Advanced Materials-JTJ Group nebo byly licencovány a implementovány velkými společnostmi a mezinárodními koncerny.

 

Výzkumem, syntézou, výrobou, povrchovými úpravami a zpracováním oxidu titaničitého se systematicky zabývá již od roku 1998. Jeho nejvýznamnější objev je bezpochyby nátěrová fotokatalytická technologie, globálně patentovaná a chráněná registrovanou známkou FN NANO®. Zde Jan Procházka vytvořil zcela novou generaci inteligentních kompozitních nátěrů pro čištění vzduchu s unikátní otevřenou morfologií s vysoce přístupným povrchem a vysokou kapacitou pro odstraňování znečištěnin ze  vzduchu, vody a půdy.

 

Dr. Procházka spolupracuje s řadou prestižních univerzit po celém světě, je členem Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026, doživotním členem Electrochemical Society (ECS), stálým hostem Parlamentní komise pro vědu a výzkum (2018-2021), novým předsedou představenstva České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu, předseda dozorčí rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Republic, člen DECHEMA, TNK 144 (nanomateriály), člen technické pracovní skupiny MPO/ TWG pro WGC BREF – (tvorba evropské legislativy pro čištění odpadních plynů z chemického průmyslu (WGC), člen Pracovní skupiny SEP HK (Systém epidemické prevence pro omezení infekčnosti prostředí a udržitelnost podnikání) a dalších profesionálních sdružení a pracovních skupin.

Jan Procházka získal řadu prestižních ocenění, mezi které patří:

 • Čestné uznání od Catrine Cortez Masto, senátorky Spojených států, za úsilí při používání TiO2 inovativní nanotechnologie ke zmírnění globálního oteplování,
 • Status národního vítěze v soutěži European Business Awards 2019 (kategorie Inovace),
 • Ocenění k příležitosti 100 let ÚPV (patentového úřadu) za inovativní výzkumnou činnost a významné vynálezy,
 • Pamětní stříbrná medaile Senátu Parlamentu České republiky za přínos české i mezinárodní vědě,
 • Zlatá medaile prvního stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy z rukou presidenta České republiky,
 • Status národního šampiona v soutěži European Business Awards 2015/16 (kategorie Inovace),
 • Grand Prix, ForEnergo 2015, cena za bateriově-solární balancovaný systém,
 • CzechInno 2015, titul Vizionář 2015 za inovaci  “Nanočistička vzduchu poháněná světlem”,
 • Česká inovace 2013 (druhé místo za přínos společnosti),
 • Inovace roku 2010 (druhé místo za Multifunkční nátěry FN®).

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn