Slovo odcházejícího předsedy

Slovo odcházejícího předsedy 

Fotokatalýza existuje miliardy let, již od vzniku hmoty, ale její cílené využití probíhá pouze posledních pár desítek let. První využití fotokatalýzy byly samočistící středové čáry a značení na silnicích. Bez neustálé obnovy povrchu by byly tato bílá značení rychle zčernala od pneumatik.

Od té doby ušla fotokatalýza daleko, ale jejímu uplatnění na trhu bránily následující bariéry:

„Nedostatek norem, nedostatek povědomí, špatné produkty a rozmanité útoky extra-konzervativních a ultra-aktivistických amatérů na novou technologii.

Proto jsme v roce 2013 založili ČSAF s účelem tyto bariéry odstranit. ČSAF byla vytvořena jako komplexní těleso s vlastní vědeckou radou, která se skládá z nejlepší světových odborníků v oblasti fotokatalýzy a TiO2 a jednotlivých komisí, které jsou schopny participovat při tvorbě legislativy, norem, vzdělávacích pořadů apod.. Tato sofistikovaná struktura je poněkud hybridem akademické organizace a průmyslového svazu, ale vzhledem k míře kvalifikace nutné pro práci v tomto oboru a náročnosti vzdělávacího procesu se vysoká úroveň akademické odbornosti rozhodně vyplatila a díky ní se podařilo vytvořit hodnotný Certifikační program, který je postaven podobně jako je tomu u akreditovaných organizací, tj. na hodnocení prováděném podle platných ISO metod, prováděném vždy nezávislými odborníky.

Dnes předávám dále ČSAF, která sdružuje téměř 20 subjektů z průmyslové i akademické sféry, kteří tvoří celkový obrat více než jednu miliardu korun ročně a mají seriózní zájem na zodpovědném využití všech výhod, které fotokatalytické technologie nabízí. Dovolím si jmenovat alespoň tři hlavní přínosy:“ Odstraňování alergenů a toxických látek z prostředí, usnadňující život alergikům, ale i jakékoli domácnosti nebo kanceláři; zneškodnění patologických mikroorganismů vytváří bezpečnější prostředí s vyšším hygienickým standardem, které dokáže zachránit například životy a zdraví zmařené MRSA nebo virovými epidemiemi a chrání např. onkologické pacienty v době, kdy nemají imunitu; a jako poslední nemohu opomenout  moderní ochranu povrchů, především zateplených fasád, které mají samočistící schopnosti, vypadají svěže, šetří náklady na jejich údržbu a čistí své okolí od jedovatých látek a skleníkových plynů.

Pod vedením Dr. Peterky a následovně mým se s přispěním ČSAF podařilo sdružit seriózní subjekty na trhu, vytvořit systém více než stovky mezinárodních norem podle nichž jsou produkty hodnoceny, vytvořit nezávislý a objektivní certifikační systém ČSAF, který chrání zákazníka a hodnotí kvalitu produktů z hlediska jejich účinnosti i bezpečnosti použití, úzce spolupracovat s akademickou a státní sférou a poskytovat profesionální poradenství v oboru, stejně jako vybudovat efektivní ochranu pro uživatele (vč. bezplatných konzultací).

Technické záležitosti se dařilo naplňovat rychle a ve spolupráci s akademickou sférou, ale prakticky od začátku existovaly brzdy, které nás trápily a ty bohužel technickým způsobem řešit nešly. Jednalo se o především o zneužívání pravomocí ve státní správě, šíření negativních reklam v médiích osobami, které se samozvaně vydávají za odborníky a zástupce státních organizací, povyšují se nad legislativu, nad své organizace, nad uživatele, nad akademické instituce i nad zákon a přestože jsem vždy považoval takové chování za hranou, snažil jsem se střety s těmilo lidmi řešit spoluprácí a diplomatickou cestou. Ze všech negativních vlivů, právě toto byla nejsilnější brzda masového využívání všech předností, které fotokatalýza nabízí pro zlepšení kvality života, bezpečí obyvatel a lepší životní prostředí. Diplomacie byla považována za slabost a prostor ještě více nelegálně manévrovat v rámci jakýchsi osobních válek a pocitu nezranitelnosti a nadřazenosti nad systém.

ČSAF po mém odchodu čekají náročné úkoly, které se neobejdou bez dalšího rozvíjejí vztahů se státními institucemi, vytváření kvalitní spolupráce s profesními institucemi a aktualizace certifikačního programu podle potřeb doby. Věřím, že pandemie, válka a energetické hospodaření otevřou lidem oči, fotokatalýza jim přinese pomoc s jejich problémy a politici podpoří Systém epidemiologické prevence v rámci Hospodářské komory, jehož páteří je fotokatalýza a další technologie, které dokážou chránit zdraví obyvatel v podobných krizových situacích.

Přeji všem členům ČSAF mnoho zdaru a chutě do práce a široké uplatnění fotokatalýzy jako náhrady chemie, ať jsou to desinfekce na zabíjení bakterií, pesticidy, nebo čištění vody, vzduchu a povrchů, či cokoli nového.

Mgr. Pavel Šefl, CSc.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace