Společná expertní skupina pro bezpečné a efektivní fotokatalytické aplikace s TiO2 splnila svoji misi a ukončila k 15.6.2023 svoji činnost

Společná expertní skupina pro bezpečné a efektivní fotokatalytické aplikace s TiO2 ukončila k 15.6.2023 svoji činnost a převádí její funkce na příležitosnou spolupráci mezi jednotlivými členy.
   Členové:
     Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
     Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu
     Svaz chemického průmyslu ČR
     SUSCHEM CZ – Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii 
     VŠB-Technická univerzita Ostrava (člen bez mandátu)
     Zdravotní ústav Ostrava

Shrnutí činnosti:
• Skupina je dobrovolné sdružení vytvořené v květnu 2021, jehož zájmem je bezpečné využití fotokatalýzy ve školních a předškolních zařízeních.
• Skupina si vytkla jako cíl oddělit od sebe kvalitní a nekvalitní výrobky prostřednictvím nezávislého certifikačního programu ČSAF.
• Skupina konsenzuálně definovala parametry bezpečného a účelného využití fotokatalýzy a TiO2 výrobků pro školní a předškolní zařízení, které seznámila se svými závěry formou bezplatných konzultací.

Důvody k rozpuštění Exertní skupiny:
Skupina splnila své poslání a vytčené cíle vytvořením konsenzualního přístupu k aplikaci TiO2 produktů ve školních a předškolních zařízeních, následně zformulovaného do informačních dopisů školám.
Použití TiO2 ve formě nátěrů řádně uvedených na evropský trh je ve školních a předškolních za všech běžných okolností bezpečné, a to i za okolností platnosti harmonizované klasifikace TiO2 a všech legislativních omezení jeho použití.

Pozn: Rozhodnutí Soudního dvora EU v listopadu 2022 harmonizovanou klasifikaci TiO2 zrušilo, následovalo odvolání Francie a Komise proti tomuto rozhodnutí. Členové budou tento vývoj dále sledovat.

Expertní skupina nedisponuje žádnými výkonnými pravomocemi a respektování platné legislativy je nejzákladnějším principem fungování skupiny.
Jak bylo zjištěno, pochybnosti o využití TiO2 ve školních a předškolních zařízeních, vznesené členy skupiny, se netýkaly bezpečnosti nátěrů, ale pouze estetické stránky nevhodné zvolené aplikace, nízké účinnosti produktů a neověřených prohlášení výrobců.

Certifikační program ČSAF pro stanovení účinnosti i posouzení bezpečnosti jednotlivých produktů poskytuje momentálně nejspolehlivější garance při výběru produktů. ČSAF rutinně tato nezávislá Společná expertní skupina pro bezpečné a efektivní fotokatalytické aplikace s TiO2 posouzení provádí pro své členy i nečleny.

Expertní skupina doporučuje pro ochranu trhu před nekvalitními produkty školním a předškolním zařízením využití nátěrů, které získaly certifikát ČSAF v nezávislém posouzení s hodnocením vynikající, nebo alespoň vyhovující. Ve vědecké radě i představenstvu ČSAF jsou odbornící na světové úrovni, kteří se touto problematikou seriozně zabývají a chrání tak obyvatele i společnost před případnými podvodnými prodejci a nefunkčními produkty. Ochrana zákazníka je hlavní myšlenkou programu ČSAF, a proto byla založena. V případě potřeby a nutnosti odborné rady se úřady, instituce, společnosti i občané mohou obracet tak jako dosud přímo na ČSAF, která jim díky vědecké radě může garantovat odborné stanovisko v této problematice a může tím nahradit tuto funkci expertní skupiny.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace