Začlenění ČSAF do Hospodářské komory České republiky

Rozhodnutím Představenstva Hospodářské komory České republiky dne 12. června 2024 bylo schváleno začlenění České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu do Hospodářské komory ČR. Díky této skutečnosti mohou všichni aktivní členové ČSAF využívat i jednotlivě výhody členství v Hospodářské komoře ČR, viz odkaz níže.

https://www.komora.cz/clenstvi/#vyhody-clenstvi

Osvědčení o začlenění do HK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace