Odborný seminář nanoSVĚT okolo nás

Dne 22. 9. 2022 proběhl odborný seminář na téma „Nanosvět okolo nás – stav, legislativa a praxe“, který pořádá Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) společně s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR a ve spolupráci s SCHP ČR a SUSCHEM.

Na semináři přednášeli hlavní experti v poli fotokatalýzy, nanomateriálů, využitelnosti, testování a bezpečnosti.

Nanomateriály okolo nás a jejich využití (Ing. Jan Procházka, Ph.D., předseda ČSAF)

Záznam ZDE

Prezentace ZDE

 

Legislativa vztahující se k nanoformám materiálů (Ing. Alena Krejčová, sekretář pro chemickou a navazující legislativu,  SCHP ČR)

Záznam ZDE

Prezentace ZDE

 

Testování nanomateriálů z hlediska současného vědeckého poznání a praxe (RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AV ČR – odd. genetiky, toxikologie a nanotoxikologie)

Záznam ZDE

Prezentace ZDE

 

Příklady testování nano produktů z hlediska jejich funkčnosti a vytváření nových standardů (Dr. David Hazafy, VŠCHT)

Záznam ZDE

Prezentace ZDE

 

Stav nanotechnologií v České republice (Jiří Kůs, předseda Asociace Nanotechnologického průmyslu ČR)

Záznam ZDE

Prezentace ZDE

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn