Slovo nastupujícího předsedy

Slovo nastupujícího předsedy ČSAF

Vážení přátelé fotokatalýzy,

Přebírám nyní agendu po svých dvou předchůdcích a rád bych využil této mimořádné příležitosti k zavedení fotokatalytických technologií do běžné praxe, kam právem patří.1

Česká republika představuje na poli fotokatalýzy velmoc. Od založení ČSAF se podařilo vytvořit přes stovku mezinárodních norem, které ČSAF využila ve svém certifikačním programu pro objektivní hodnocení účinnosti a bezpečnosti fotokatalytických výrobků.

ČSAF byla založena jako sedmá fotokatalytická společnost na světě a spojuje kvality předních průmyslových podniků  a odborníků v oboru, působících v akademické sféře i průmyslu. Má vlastní vědeckou radu, která se skládá z předních světových osobností v oblasti fotokatalýzy a TiO2 a jednotlivé komise se podílejí při tvorbě norem, vzdělávacích pořadů, legislativy, apod.. Odborníci na fotokatalýzu z Akademie věd, VŠCHT, VŠB, TUL nebo VUT jsou světově uznávané špičky v oboru, které studium vlastností TiO2 a fotokatalýzy posunuli vpřed v globálním měřítku. Musím alespoň zmínit legendy jako byl Dr. Jirkovský, prof. Kavan, Dr. Rathouský, prof. Krýsa jejichž práce je mezinárodně uznávána nebo Dr. Peterka, který neúnavně fotokatalýzu popuparizoval v ČR i zahraničí a který byl prvním předsedou ČSAF. Zásadním krokem v historii ČSAF pak bylo vytvoření kvalitního certifikačního programu, koncipovaného zcela nezávisle stejně jako je tomu u akreditovaných organizací.

Všichni chceme dýchat čistý vzduch bez alergenů a toxických látek, chceme mít bezpečnější a zdravější prostředí, čistou vodu a půdu bez pesticidů, ropných produktů, tzv. emerging pollutants2. Chceme jídlo bez pesticidů a genetických úprav a prodloužit jeho trvanlivost, je nám líto tisíců životů, kteří každoročně umírají v nemocnici na infekce, které tam chytili, chceme zlepšit hygienu prostředí, zlikvidovat doma plísně a jiné patogeny. Chceme odstranit NOx, ozón, benazo(a)pyrén a další emise a imise toxických látek ze vzduchu, ropné svrny, mikroplasty. Chceme zabezpečit lepší podmínky a produktivitu živočišné výroby a intenzivního pěstování plodin, zlepšit pracovní podmínky. Mohl bych pokračovat, protože toto a mnohem více je s fotokatalýzou možno dosáhnout. Zavedení a rozvoj těchto aplikací a uplatnění fotokatalýzy pro prevenci a ochranu zdraví vidím pro  ČSAF jako absolutní prioritu.

Velmi mě trápí co se událo během pandemie a nemuselo by, kdyby se vláda rozhodla bránit jejímu šíření fotokatalýzou a dalšími moderními technologiemi, tak jak ČSAF a průmyslové svazy navrhovaly – implementaci těchto technologií jako systému a rozšíření zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví o technologickou sekci tak, abychom mohli kromě desinfekce, osvěty, deratizace a očkování použít ke své obraně i nejmodernější technologie. Fotokatalýza je páteří účinné prevence (Systém epidemiologicé prevence – SEP), tak jak ji prosazuje ČSAF, některé průmyslové svazy a Hospodářská komora (https://www.komora.cz/sekce/ps-sep/ )3. Místo pandemie – prevence, místo zákazů – čističky vzduchu, fotokatalytické a antibakteriální povrchy, nano roušky, moderní ventilační systémy s využitím fotooxidace a fotokatalýzy, místo špiclování – přesné senzory kvality vzduchu, místo jedovatých výparů desinfekcí – využití nátěrů a zařízení čistících vzduch.

Preventivní opatření jsou vždy lepší, než ta krizová.  Paradoxem je, že i po takovéto drastické lekci vidíme pravý opak konstruktivní obrany. Zažili jsme ze dne na den zákazy při zavírání společnosti, škol, domovů důchodců, nemocnic, oddělení rodin, obří ekonomické ztráty, obří nárůst nemocných díky zanedbané rakovině, zdravotní dopady nadměrného užívání desinfekcí apod., ale nevidíme vůbec žádná preventivní opatření v biolaboratořích, odkud virus vyšel, aby se tak již stát nemohlo! Nevidíme žádné změny ve zdravotnických zařízeních a to dokonce ani v karanténích místnostech!

Žijeme v době genetického inženýrství a nejrůznějších nadnárodních tlaků, potřebujeme o mnoho vyšší hygienický standard a schopnost se patogenům technologicky a technicky bránit jako doplněk organizačních opatření a desinfekčních prostředků a dohromady jako alternativu zákazů a zavírání. Rozhodně se nechceme chovat jako lidé u řeky, jejichž obydlí je každý druhý rok vyplaveno a nepostaví si zábrany a místo toho si vytvoří zákaz bydlení v zatopené oblasti když někdo pískne sms-kou. ČSAF pod mým vedením bude usilovat o změnu. Biolaboratoře musí být zabezpečeny proti únikům patogenů všemi dostupnými prostředky. Stejně tak musí být zavedena prevence s využitím moderních technologií jako systémového řešení do všech nemocnic a zdravotnických zařízení. Zrovna tak je nutno chránit staré lidi a zvýšit bezpečnost a hygienu v domovech seniorů, dopravě a veřejných prostorách. Nemusím dodávat, že potřebujeme bezpečné, zdravé a nepřerušované školství.

Žijeme v době zvýšené pozornosti ochrany životního prostředí, proto považuji za naprosto kritické rychlé rozšíření všech zákonů o „ochraně“ (zdraví, vody, půdy, vzduchu, … ) o technicko-technologickou sekci využívající nejmodernější technologie a technické pomůcky k prevenci a budu se zasazovat o ukotvení fotokatalýzy v těchto sekcích (fotokatalýza je již ukotvena v evropské legislativě čištění odpadních vod a vzduchu).

Zdědil jsem bohužel i nepříjemnou agendu, kterou považuje odcházející předseda Mgr. Šefl ve svém rozloučení za největší brzdu využití fotokatalýzy – „zneužívání pravomocí ve státní správě, šíření negativních reklam v médiích osobami, které se samozvaně vydávají za odborníky a zástupce státních organizací, povyšují se nad legislativu, nad své organizace, nad uživatele, nad akademické instituce i nad zákon“. Jak říká bývalý předseda – „diplomacie byla považována těmito lidmi za slabost a a prostor ještě více nelegálně manévrovat v rámci jakýchsi osobních válek a pocitu nezranitelnosti a nadřazenosti nad systémem.“ https://www.fotokatalyza.org/slovo-odchazejiciho-predsedy/.

Tuto šikanu, která nemá žádný racionální základ, machinuje s informacemi a většinou míchá seriozní firmy dohromady se stříkači levných materiálů rozhodně nelze tolerovat (tyto šikanózní aktivity, jsou selektivně zaměřené na ovlivňování volné hospodářské soutěže a zabíjejí uváděné inovace).

Nezávisle na uvedeném4, považuji všestranný respekt k platné legislativě, kostruktivní dialog a osvětu jako strategii ČSAF při dalším rozvíjejí vztahů se státními institucemi a spolupráci s profesními institucemi. ČSAF bude provádět také pravidelnou aktualizaci svého certifikačního programu podle potřeb doby a i pro využití těmito institucemi. Tento cerifikační program je základ a velmi přísné síto, kterým projdou jenom kvalitní výrobky. Je to objektivní nástroj na trhu k ochraně spotřebitele a rozlišení kvality jednotlivých fotokatalytických výrobků.

ČSAF bude usilovat o vytvoření kvalitních podmínek pro využití fotokatalýzy a své členy a udělá maximum, aby se všechny výhody použití fotokatalýzy pro životní prostředí, prevenci nebo nahrazující chemii  dostávaly co nejdříve do praxe.

Ing. Jan Procházka, Ph.D. 

Předseda ČSAF

 

1Při zadání klíčového slova „photocatalysis“ ve vyhledavači Google vyskočí 50 milionů odkazů a to především na vědecké portály a studie, ale vidíme již i komerční praktické využití.

2 https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/119897

3SEP může velice přispět k tomu, aby se předcházelo k vznikům epidemií a pandemií, a to správným využitím moderních technologií. Tudíž by budoucnost nemusela operovat s opatřeními jako zavírání škol, podniků, restaurací a dalším omezování podnikání a svobody podniku.

4(Protože se netýkají stejné věci, vyjádřím se ke kauzám Krnov, Prostějov a Paskov ke každé odděleně jako pokračování svého Slova nastupujícího předsedy). 

 

Celý dopis v pdf formátu naleznete ZDE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace